GODE VIRKNINGER: «En avkriminalisering vil bidra til at narkotikabruken går ned, noe undersøkelser fra land som for eksempel Nederland viser,» skriver kronikkforfatteren. Foto: Nathalie Magniez/Scanpix
GODE VIRKNINGER: «En avkriminalisering vil bidra til at narkotikabruken går ned, noe undersøkelser fra land som for eksempel Nederland viser,» skriver kronikkforfatteren. Foto: Nathalie Magniez/ScanpixVis mer

Kriminalisering mangler legitimitet

Om den enkelte samfunnsborger ønsker å ta valget mellom et glass vin eller en hasjsigarett, bør være et personlig valg.

Som advokat savner jeg en debatt rundt kriminaliseringen av narkotika generelt og cannabis spesielt sett i lys av nyere tids forskning på skadevirkninger av stoffet. WHO utga en rapport i 1997 «Cannabis: A health perspective and research agenda». Rapporten konkluderte med at forskningsresultater indikerer at cannabis er langt mindre skadelig enn alkohol og tobakk.

21. november i fjor lanserte European Coalition for Just an Effective Drug Policies (Encod) et offentlig dekret som flere av verdens tidligere ledere sluttet seg til, deriblant tidligere president i USA, Jimmy Carter, sammen med en rekke prominente forskere, nobelprisvinnere og politikere. Budskapet var klart: «Den globale kampen mot narkotika har feilet, det er på tide med en ny tilnærming». Jeg viser også til kronikkene og utspillene fra sosiologiprofessor Willy Pedersen vedrørende legalisering av cannabis, og nå sist i en kronikk i Aftenposten 4. desember med tittelen «alkohol vårt farligste rusmiddel».

Vårt kontor deltok i november 2008 på konferansen «Cannabis and health» som ble avholdt på Oslo kongressenter, der verdens ledende forskere på området var samlet, med riksadvokaten som aktør. Skadevirkninger ved bruk av cannabis ble diskutert. Forskning har ikke kunne påvise betydelige helseskader ved bruk av cannabis. Tvert imot viste forskning at det var mindre samfunnsmessige skader ved denne bruken enn ved bruk av alkohol, som er rangert som et langt farligere rusmiddel.

Så hvorfor straffer staten da i de minst skadelige tilfeller og påfører mennesker ytterligere lidelser? Riksadvokaten ønsket den gang en debatt rundt temaet, men det har vært svært stille. Hva er årsaken til at så få deltar i debatten? Man bør uansett på bakgrunn av ny kunnskap om cannabis og skadevirkninger etter hvert tørre å stille spørsmålet om ikke kriminaliseringen av cannabis er mer skadelig enn selve bruken.

Vi står overfor et moralsk dilemma, der store deler av en ellers lovlydig befolkning blir kriminalisert gjennom bruk av cannabis. Kriminalisering av brukerne mangler legitimitet. Hvorvidt den enkelte samfunnsborger ønsker å ta valget mellom et glass vin eller en hasjsigarett, bør være et personlig valg i et fritt demokratisk samfunn, ikke et valg som medfører at man havner på kriminalstatistikken dersom man etter statens syn velger feil. Bruk av rus og hvilke rusmidler man ønsker seg er også kulturelt betinget.

Hvorfor må mennesker med alvorlige diagnoser som kan få sin livskvalitet betydelig bedret gjennom lovlig tilgang til cannabis, bli henvist til å havne på kriminalstatistikken dersom man ønsker å benytte stoffet.

Vi har på verdensbasis en betydelig skjult, svart økonomi gjennom ulovlig omsetning og salg av narkotika der kriminelle ligaer får råde og med en betydelig risiko for at mennesker får i seg urene stoffer. I juni i år la Global Commissionon on Drug Policy frem en rapport som anbefaler at man går bort fra totalforbudsregimet som gjennom 50 år ikke har lykkes i å hindre omsetning av narkotiske stoffer, og som fører til en enorm organisert kriminalitet i hele verden.

Kommisjonen besto av personer i ledende posisjoner med lang erfaring fra arbeid med å bekjempe narkotikaproblemet, deriblant vår egen tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Syntetisk cannabis har blitt lansert og innført til landet. Et gram av det syntetiske stoffet er nok til rundt 100 jointer og vi har ingen erfaring med eventuelle skadevirkninger, i motsetning til cannabisplanten som har vært i bruk blant mennesker i årtusener.

Ved å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder av stoffet vil vi kunne skåne mange for urettmessig påførte lidelser. En avkriminalisering vil bidra til at narkotikabruken går ned, noe undersøkelser fra land som for eksempel Nederland viser.

Ressurser politi- og påtalemyndighet bruker for å komme dette påståtte ondet til livs vil kunne brukes til mer aktverdige tiltak i samfunnet. Når vi vet svært mange såkalte «ikke-kriminelle» har prøvd dette stoffet, er det på tide å stille seg spørsmålet om vi som samfunn ønsker å ha en stat som kriminaliserer, stigmatiserer og kan ødelegge fremtidsutsiktene til mennesker.

Anne-Kristine Bohinen
Anne-Kristine Bohinen Vis mer