Kringkastingsrådet «frikjenner» Skavlans intervju med Åkesson

Men et mindretall ville kritisere.

(Dagbladet): Etter en lang diskusjon er det klart at et flertall i Kringkastingsrådet motsetter seg en uttalelse med kritikk til Fredrik Skavlan og hans intervju med Sverigedemokratenes partileder Jimmie Åkesson i tv-programmet «Skavlan» fredag 27. mars.

Slik lyder Kringkastingsrådets uttalelse, som fikk ti stemmer:

«Kringkastingsrådet registrerer at det har fremkommet både ris og ros under debatten om Fredrik Skavlans intervju med partileder Jimmie Åkesson 27. mars. Rådets medlemmer ønsket ikke å avgi en særskilt uttalelse om innslaget, men viser til rådets debatt og forutsetter at også de kritiske synspunktene som framkom under debatten tas til etterretning av NRKs ledelse og redaksjonen som produserer Skavlan-programmene.»

Tre ville kritisere En uttalelse som er kritisk til Skavlan-intervjuet og sier at det forskjellsbehandler Åkesson, ved at andre politikere ikke møtes av den samme kritiske utspørringen, fikk bare tilslutning av tre rådmedlemmer: Elin Ørjaseter, Kjersti Thorbjørnsrud og Finn Egil Holm.

Et rådsmedlem - tidligere avisredaktør Thor Bjarne Bore - stemte ikke for noen av uttalelsene, med den prinsipielle begrunnelse at kringkastingsrådet ikke bør avgi uttalelser om enkeltprogrammer.

Åkesson-intervjuet genererte rekordmange klager til Kringkastingsrådet. Fredrik Skavlan selv tok turen til rådets møte i dag for å argumentere for seg.

Han er totalt sett fornøyd med det kontroversielle intervjuet, som spente fra en nærgående behandling av partilederens mentale sykdom og medisinering, til en usedvanlig skarp utspørring av hans politiske ansvar for det svenske debattklimaet og den politiske krisen i Sverige etter valget i fjor høst.

- Intervjuet har sine feil - det tror jeg alle mine intervjuer har. Det sagt, er det et intervju jeg er fornøyd med. Jeg synes det er spennende og engasjerende å se på. Og jeg synes det inneholder mye ny informasjon. Vi fikk vite hva som feilte Åkesson, hva han hadde opplevd, og om han hadde slutta å gamble, og hva hans rolle i den største politiske krisen i moderne svensk tid var, sier Fredrik Skavlan.

Tar selvkritikk Men programlederen mener det var enkelte sider ved intervjuet som fungerte dårlig.

- Det gjelder måten vi presenterte Åkesson og intervjuet på. Vi har generelt en utfordring med at vi har mange kunnskapsrike seere, men de vet helt forskjellige ting i Norge og Sverige, sa han til Kringkastingsrådet.

- Vi var også for dårlig på å tydeliggjøre «broen» fra diskusjonen om hva som skjedde mens Åkesson ble syk, til den «harde» delen av
intervjuet, der jeg vil finne ut om han selv har vært med på å skape det tøffe klimaet i svensk politikk, sier Skavlan.

Han måtte selv finne seg i en irettesettelse fra en av kringkastingsrådets medlemmer da han på et tidpunkt omtalte debatten som om den handlet om «et landssvik».

-