OM K-RÅDET: Arne Jensen svarer Kringkastingsrådets leder og nestleder, Per Edgar Kokkvold og Kjersti Thorbjørnsrud. Foto: Norsk Redaktørforening
OM K-RÅDET: Arne Jensen svarer Kringkastingsrådets leder og nestleder, Per Edgar Kokkvold og Kjersti Thorbjørnsrud. Foto: Norsk RedaktørforeningVis mer

Debatt: K-rådet

Kringkastingsrådets problem

K-rådet opptrer tidvis omtrent som den nedlagte klagenemnda, men med fri synsing og uklare kriterier.

Meninger

I et innlegg i Dagbladet fredag 13. oktober forsøker Kringkastingsrådets leder, Per Edgar Kokkvold og nestleder Kjersti Thorbjørnsrud å imøtegå min kritikk av rådets funksjon. De er imidlertid mest opptatt av å kritisere NRKs dekning av klagestormen rundt «Faten tar valget».

For å forsøke å forklare problemet nok en gang: Da Klagenemnda for kringkastingssaker ble vedtatt avviklet i 1997, så var tanken at klager på konkrete enkeltprogrammer og redaksjonelle valg skulle behandles av medienes egen selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg (PFU), på samme måte som for andre uavhengige nyhetsmedier. Kringkastingsrådet skulle på sin side fortsatt drøfte de mer overordnede linjene. Det er er problematisk nok, men det blir enda verre når rådet tidvis opptrer omtrent som den nedlagte klagenemnda, men med fri synsing og uklare kriterier.

For øvrig vil jeg bare minne om hva daværende generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, skrev i en høringsuttalelse til Kulturdepartementet i 1996, i forbindelse med spørsmålet om å innføre et medieombud: «Norsk Presseforbunds svar er klart: Det er medieetikken selv som tar skade dersom profesjonsetikken ikke lenger er et internt anliggende, men noe et halvt- eller helstatlig medieombud og en statlig etikkforvaltning tar seg av.»

Vel talt. Problemet er at Kringkastingsrådet er et slikt helstatlig organ, og det opptrer mer og mer som medieombud for NRK.