OM STORTINGSVALGET: I NRK-serien «Faten tar valget» følger vi hovedpersonen der hun prøver å orientere seg i norsk politikk. Faten er en god og umiddelbar programleder, ærlig og åpen, sier Dagbladets anmelder. FOTO: NRK
OM STORTINGSVALGET: I NRK-serien «Faten tar valget» følger vi hovedpersonen der hun prøver å orientere seg i norsk politikk. Faten er en god og umiddelbar programleder, ærlig og åpen, sier Dagbladets anmelder. FOTO: NRKVis mer

«Faten tar valget»:

Kringkastingssjefen reagerte kraftig etter kritikk i K-rådet: - Jeg var veldig bevisst på hvilke ord jeg brukte

Vebjørn Selbekk mener Thor Gjermund Eriksen har bidratt til et inntrykk av en «brun tsunami» av klager. Det fikk kringkastingssjefen til å ta til motmæle.

(Dagbladet): I dag behandlet Kringkastingsrådet de rundt 5700 klagene på NRK-serien «Faten tar valget». Aldri før har rådet mottatt så mange klager på et program, og rådet bestemte seg for å behandle saken i to deler.

Den ene delen gikk på mediedekningen av klagene, og på kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksens håndtering av saken i media. Den andre var behandling av klagene som har kommet på programmet.

Eriksen fikk full støtte av rådet for å ha gått ut i mediene og kommentert klagene, og for å ta programleder Faten Mahdi al-Hussaini i forsvar. Men NRK fikk kritikk for ikke å ha tydeliggjort at det var et fåtall av klagene som var hatefulle eller inneholdt hets.

NRK ble også kritisert for å ha blandet omtalen av klager direkte til NRK og klager som hadde kommet til Kringkastingsrådet, og dermed bidra til å skape et feil inntrykk av dem som klaget til rådet.

- Dekningen både i NRK og andre medier bar preg av at det var mange tusen hatefulle klager. Jevnt over ble disse hatefulle henvendelsene koblet til klager til Kringkastingsrådet. NRKs egen dekning var ikke oppklarende, sier Kjersti Thorbjørnsrud, nestleder i rådet, i behandlingen.

19 av de rundt 5700 klagene ble kategorisert som hatefulle og truende.

- Opptrådt kritikkverdig

Rådsmedlem Vebjørn Selbekk mener kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har opptrådt kritikkverdig i sin håndering av saken. Han mener det var riktig at han kommenterte saken, men kritiserer måten det ble gjort på.

- Her mener jeg at kringkastingssjefen har opptrådt kritikkverdig. Han bidro til å skape inntrykk av at en brun tsunami av hat skvalpet inn dørene her, sa Selbekk.

I likhet med rådsmedlem Marvin Wiseth sier han at han ble beroliget da han leste klagene, og ikke så noen brun tsunami.

Thor Gjermund Eriksen sier under møtet at han reagerer sterkt på uttalelsen fra Selbekk.

– Det inviterer ikke til en respektfull debatt å antyde at jeg brunbeiser alle klagene. Jeg var veldig bevisst på hvilke ord jeg brukte. Jeg har aldri brukt ordet «rasist», «brunskvetting» eller «ekstreme». I alle debattene har jeg vært tydelig på at ekstreme holdninger ikke preger flertallet av klagene, sier han.

OM STORTINGSVALGET: I NRK-serien «Faten tar valget» følger vi hovedpersonen der hun prøver å orientere seg i norsk politikk. Faten er en god og umiddelbar programleder, ærlig og åpen, sier Dagbladets anmelder. Video: NRK Vis mer

- NRKs kjerneoppgave

Rådsmedlem Torgeir Nærland sier at han slutter seg til kritikken av NRKs håndtering av klagene.

- Det skapes et bredt inntrykk av at disse klagene er illegitime. I framtiden bør NRK håndtere det bedre og mer følsomt. Men programmet med Faten er jo midt i NRKs kjerneoppgave. Ved å vise en ung muslim med hijab som orienterer seg i det politiske landskapet og som skal utføre sin borgerplikt, tror jeg at unge muslimer, som kanskje også går med hijab, føler seg sett, sier Nærland.

Svært mange av klagene dreide seg om at programleder Faten Mahdi al-Hussaini fikk lov til å ha på seg hijab, mens NRK-programleder Siv Kristin Sællmann i 2013 ikke fikk bære et kors rundt halsen i NRKs nyhetssendinger.

Kjersti Thorbjørnsrud, nestleder i rådet, mener NRK kan ha bidratt til å skape misforståelser om programmet gjennom måten det ble presentert.

- Det ble lansert som et valgformat ledet av en programleder i hijab. Vi vet at NRK har retningslinjer, og de er ikke bare knyttet til nyhetsankere, men også programledere i debattprogrammer. Når man sier at man har en programleder for et valgprogram, som bruker hijab, tror jeg det setter flere sinn i kok enn om man hadde framstilt programmet som det faktisk fremsto. Ikke som et debattprogram, men som en historie om denne unge jenta. Mer en dokumentar enn et tradisjonelt valgformat, sier hun.

- NRK må gå gjennom retningslinjene

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok over 60 henvendelser om hijab-bruk i NRK-programmet «Faten tar valget», men mener kanalen ikke diskriminerer.

Per Edgar Kokkvold, leder av Kringkastingsrådet, mener ombudet tar feil. Han mener det er viktig å hegne om nøytralitetsprinsippet for nyhets- og aktualitetsprogrammer, og mener dette også bør gjelde for programledere i valgprogrammer.

- Jeg mener Likestillingsombudet tar feil. Reglene i NRK kan ikke være slik at en programleder i en serie om valget skal kunne bruke hijab ellers kors. Det tviler jeg sterkt på, særlig i en programserie hvor nøytraliteten er spesielt viktig, sier han.

- Jeg tror bare en brøkdel av klagene hadde kommet om Faten hadde blitt presentert som det hun i virkligheten er, som hovedperson i en dokumentar, legger han til.

Nå mener han det viktigste NRK kan gjøre er å ta en gjennomgang av retningslinjene om hvilke religiøse symboler medarbeidere kan bære. Flere av rådsmedlemene mener også at NRK bør se på bruken av ordet «programleder».

- Ikke generelt forbud

Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK, poengterer at det er et grunnleggende prinsipp i pressetikken, og for NRK, om å verne om sin integritet, uavhengighet og troverdighet, og at dette spesielt gjelder nyhetsformidling.

- Men vi har aldri hatt noe generelt forbud mot at de som er på skjermen skal kunne bære religiøse symboler. Det er grunnen til at Faten i sitt subjektive program, med en type programleder- og hovedperson-rolle som P3 har en tradisjon for, kan gå med hijab. Hun representerer kun seg selv, mens man som nyhetsanker representerer hele NRK, og ikke seg selv, sier Kalbakk.

Han legger til at om Siv Kristin Sællmann ville lage et program som het «Siv tar valget» kunne hun gått med kors, og hvis Faten vil bli nyhetsprogramleder må hun ta av seg hijaben før hun går i studio.

- Dette er vår policy, og den er konsekvent, sier han.

Klagere reagerte

5577 klager kom før programmet gikk på lufta. I tillegg har rundt 150 klager kommet til rådet etter at programmet ble sendt, og NRK har også fått klager direkte.

Dagbladet har fått innsyn i de 5577 klagene NRK fikk inn før programmet ble sendt. Mange av klagerne reagerte sterkt på at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen omtalte klagestormen.

- Det er sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke skal være synlig, sa kringkastingssjefen til Aftenposten.

- Det provoserer meg voldsomt. Det handler ikke om hat, men om at likt skal være likt. Jeg opplever at han dømmer de som tar til orde mot det de opplever som en urett, sa Ann-Marie Amsa Skreros (47), som er en av klagerne, til Dagbladet.