Kripos vil bruke data som våpen

Internett er fantastisk hjelpemiddel for kriminelle organisasjoner. Ved hjelp av krypteringsverktøy kan de kommunisere via nettet uten at politiet kan avsløre hva som foregår. Kripos tar nå til orde for at det må ansettes dataingeniører i politiet, og opprettes et rettsteknisk datalaboratorium.

Hells Angels og Bandidos er blant de kriminelle organisasjonene som bruker Internett til å kommunisere med hverandre.

Hells Angels finnes nå i tjue land på fem kontinent.

«Kommunikasjonstjenestene som tilbys brukerne, gjør det også mulig å kommunisere anonymt, skjult og kryptert på tvers av landegrensene. Kriminelle miljøer utnytter disse tjenestene, og dette gir mulighet for effektiv, anonym internasjonal styring av aktivitetene. Enkelte krypteringssystemer regnes som umulige å dekryptere, og uansett er dekryptering så ressurskrevende at det neppe er realistisk å ta sikte på å utføre dette i mer enn et fåtall saker hvert år,» skriver Kripos i den nye rapporten.

Omfattende liste

Kripos' liste over kriminalitetsområder der Internett og nye kommunikasjonsløsninger benyttes, er meget omfattende:

  • Spredning av ulovlig porno
  • Salg av narkotika
  • Salg av våpen
  • Internasjonale bedragerier
  • Helerivirksomhet
  • Hvitvasking av penger fra kriminalitet
  • Veiledning til straffbare handlinger

Økokrim har i dag en egen avdeling som har spesialisert seg på datakriminalitet og leting etter bevis på data. Ved de store politikamrene finnes det også noen få tjenestemenn med spesialkompetanse. Men det er langtfra nok, mener Kripos.

For å demme opp for den økende bruken av Internett i kriminelle miljøer, og databruk generelt, vil Kripos ha flere dataeksperter i politiet.

Behovet for undersøkelser av bruken av datamaskiner er svært stort i politiet. Kripos skriver i trusselvurderingen at beslag av datamaskiner i straffesaker bør bli enda vanligere.

Verdifulle spor

«Gjennomgåelse av siktedes e-post og datalagrede dokumenter, adresser og telefonregistre i datamaskiner, lomme-PCer og mobiltelefoner kan gi politiet verdifulle spor,» skriver Kripos i rapporten.

Kripos er også bekymret for hvordan Internett blir brukt til å spre barnepornografi.

Det utvikles stadig nye metoder og kraftigere krypteringsverktøy for å hindre politiet i å trenge inn i de pedofiles møtesteder på nettet.