Krise-NRK økte staben

Selv om NRK er i gang med en stor nedskjæring i antall ansatte, hadde statskringkasteren 33 flere årsverk i desember enn i januar. I januar hadde NRK 3404 årsverk. 11 måneder seinere er tallet 3437.

NRK er i økonomisk ubalanse og må kutte så det monner. Til tross for at statskanalen reduserte antall ansatte med 42 i perioden juni- desember, var status per 13.12. likevel 33 flere årsverk i bedriften enn på begynnelsen av år 2000.

I januar hadde NRK 3404,7 årsverk. I desember var tallet 3437,8.

Årsaken er en stor vekst i antall årverk fra januar til juni. Hele 82 nye årsverk kom i denne perioden, slik at det i juni var 3486 årsverk totalt i NRK.

Tallene kommer fram i NRKs 2001-budsjett, som Dagbladet har fått tilgang til.

I løpet av desember håper NRK-ledelsen at ytterligere 10 årsverk forsvinner. Likevel vil det nye året i NRK starte med 23 flere årsverk enn for nøyaktig ett år siden.

Flere divisjoner i NRK har hatt økning i antall årsverk i perioden januar- desember 2000:De som har vært flinkest til å kutte ned, er NRK Ressurser, som siden juni har redusert med 30 årsverk i forhold til januar, men det kom først etter en vekst på 14 årsverk fram til juni. Det betyr at siden juni har Ressurs-divisjonen kuttet 44 årsverk. Kringkastingsdivisjonen har kuttet 8 årsverk siden januar, og de sentrale stabsfunksjonene har kuttet 7 årsverk.