Krise under vann

Tett ubåt-thriller fra den kalde krigens tid.

Det må jo bli klaustrofobisk, når store gutter som Harrison Ford og Liam Neeson slåss om plassen inne i en russisk ubåt anno 1961.

Klaustrofobien er en obligatorisk ingrediens i enhver ubåtfilm, og mellom Fords og Neesons figurer er det også trangt om plassen rent mentalt, i denne thrilleren basert på en virkelig hendelse fra den kalde krigens dager. I dette tilfellet ville det vært interessant å vite nøyaktig hva «basert på» innebærer, ettersom vi altså kan gå ut fra at vi ikke får den hele og fulle sannhet om hendelser som kunne fått katastrofale konsekvenser for kloden og faktisk må ha fått det for en rekke mennesker.

Uferdig flaggskip

K-19 var et flaggskip av en atomubåt for Sovjetunionen. Her skal den sjøsettes og testes med alle sine våpen så raskt som mulig for å avskrekke USA, i et uforsvarlig tempo. Liam Neeson spiller kaptein Mikhail Polenin, mannskapets mann, som raskt forstår at båten ikke er god nok og prøver å utsette jomfruturen. Han bli overprøvd av kommunistpartiet, som innsetter Alexei Vostrikov (Harrison Ford) som øverstkommanderende. Vostrikov er lojal, ambisiøs, streng og tar dessuten med den uerfarne Vadim (Peter Sarsgaard) til å overvåke båtens atomutstyr. En lekkasje i en reaktor blir ikke bare skjebnesvanger for et mannskap uten erfaring, med manglende strålingsbeskyttelse. Den kan føre til at hele arsenalet går i lufta og starter en krig. Så hva gjør Vostrikov? Lar han det gå prestisje i lojalitet og maktutøvelse, eller vil han risikere sin egen karriere for å redde liv?

«K-19» dreier seg om en reell krise og den interne kampen om bord, om angst, mot, samhold og panikk.

Å lage ubåtfilmer er ingen enkel øvelse med et begrenset rom å lage spenning i. Vi får her, som alltid, lange scener med panikkslagen løping i trange ganger, den berømte sekvensen med rask neddykking og faretruende dundring i båtens materiale, mye oksygenmangel og nærbilder av fryktsomme blikk.

Men Kathryn Bigelows film er bedre enn ryktet som løper foran den - en troverdig, fortettet thriller om mennesker som slåss for egne liv og verdens.

To uttrykk

Harrison Ford har rendyrket sine to ansiktsuttrykk i årevis nå og sliter her i tillegg med en russisk aksent. Men i «K-19» fungerer hans monotone stil til å understreke intensiteten i fin kontrast til Neesons mer livfullt maskuline figur - begge viljesterke menn.

I Sovjetunionen ble K-19 et ikke-tema helt til kommunismen falt, får vi vite i filmens ettertekster - en thriller uten overtoner av tradisjonelle fiendebilder. Her gjelder det russere. Like gjerne kunne skandalen vært et faktum med amerikanere.

VILJESTERKE MENN: Liam Neeson og Harrison Ford som kapteinene Mikhail Polenin og Alexei Vostrikov kjemper både sammen og mot hverandre i ubåtthrilleren «K-19», inspirert av en virkelig hendelse fra 1961.