Krisemøte om biodrivstoff

«Den økende produksjonen av biodrivstoff får deler av skylda for matvarekrisa.

Db.no

«I Norge har vi gode muligheter til å bruke biologisk avfall til produksjon av biodrivstoff. Etter skoghogst og lignende er det mange materialer som i dag går til spille som kan benyttes, så vi kan fint lage endel biodrivstoff her i landet uten at det går ut over matvareprisene. Det handler bare om hva man lager drivstoffet av.

Biomann«Var det virkelig noen som lever i en verden hvor så stor del av menneskene sulter som trodde at biodrivstoff var en løsning vi kunne leve med? Da er det på tide å våkne opp til virkeligheten.

Kjenner en kar som har en gård ett eller annet sted i verden, han mente han skulle dyrke én bestemt grønnsak, fordi denne grønnsaken eller veksten fikk han god pris for på markedet fordi den var flott til å lage biodrivstoff av. Jeg nevnte da for ham alle problemene med å dyrke drivstoff i stedet for mat, men det resultatet at han omtrent ikke snakker ikke med meg lenger.

Øyvind Ballestad«Bioløsningen er en idiotiløsning fra ende til annen. At styrende organer ikke var i stand til å se lenger enn biodrivstoff i utgangspunktet, med alle ressursene som krevdes for produksjonen, det skremmer meg med tanke på resten av verdens fundamentale problemer.

Mr. Mix«EUs målsetning om 10% biodrivstoff innen 2020 er under forutsetning at 2. generasjons biodrivstoff blir tilgjengelig innen den tid. Det konkurrerer ikke med matvareproduksjon.

Knut