Krisepakke med visjoner

KRISEPAKKA: I en kronikk 27. januar kritiserer Siv Jensen og Ketil Solvik Olsen regjeringens tiltakspakke for å være uten visjoner.

Leser man kronikken, er det imidlertid en kritikk av energipolitikken generelt. Det er toner jeg har hørt før. De unngår imidlertid å nevne at denne Regjeringen har hatt en større satsing på fornybar energi og energieffektivisering enn noen annen regjering. Vi har allerede doblet satsingen, til 1,5 milliarder kroner, siden 2005. Og nå, i en situasjon med lavkonjunktur, satser vi ytterligere 1,2 milliarder kroner på klima- og miljøtiltak.

Vi utnytter situasjonen til å legge til rette for rehabilitering og nybygging av offentlige bygg. Vi sikrer at kommunene kan bygge skoler og kulturhus, men bruke minst mulig energi. Videre vil vi bidra til at industrien utnytter situasjonen til å ruste opp sine anlegg for å sikre en mer energieffektiv drift i framtida.

Vi utnytter situasjonen til å bygge mer fjernvarme. De store byene har allerede etablert fjernvarmeanlegg, og disse skal nå utvikles til å dekke større områder. Nå står de mindre byene og bygder i tur. Vi har en serie med prosjekter som nå skal realiseres. Vi bygger også lokale varmesentraler basert på fornybar energi. Vi vil ha bort oljefyrer og redusere klimagassutslippene.

Industrien gir gode tilbakemeldinger om samarbeidet de har hatt med Enova om utvikling og finansiering av effektiviseringsprosjekter. I dagens situasjon vil støttesatsene være høyere enn normalt. Det er nå, når det er ledig kapasitet, vi bør investere. Jeg vil derfor oppfordre industrien til å ta fram alle aktuelle prosjekter og kontakte Enova. Tiltakspakken er derfor også god industripolitikk.

Et av Solvik Olsens mantra er at «de rødgrønne har endret rammevilkårene for fornybar energi nesten årlig». Jeg er opptatt av forutsigbarhet. Overføringene til Enova er nettopp det. Endringene nå består av økninger i bevilgningene. Det er jeg sikker på at fornybarbransjen er klar for å tilpasse seg til. Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Da må vi vite at tiltakene som iverksettes vil virke. Jeg føler meg trygg på at regjeringens ambisjoner om flere grønne arbeidsplasser nå vil bli til virkelighet.