Kriserammet superjager kan velte norsk flyeventyr

USAs forsvarsminister og ledende eksperter spår krise for Joint Strike Fighter.

«Vi skulle valgt eurofighter når vi hadde sjansen...

Michael Digue

«Det er tvilsomt om USA kansellerer F-35-prosjektet fordi flyet har en ekstremt stor eksportverdi. USA kommer ikke til å slippe alle sine gamle kunder som i dag har f.eks. F-16 og F-18 - fly som nærmer seg pensjonsalderen. Det vil bli en langsiktig katastrofe for USA om gamle bånd brytes. Jeg tror USA vil gå svært langt for å ta ta vare på gamle bånd - så langt at de om nødvendig vil selge nye fly til bruktpris.

Erlend Larsen«Jeg har hele tiden ment at KUN ett fly passer for Norge, Eurofighter. Det både utfra politiske og økonomiske, for ikke å si militærtekniske, hensyn. Men man lot jo militærgjengen i vurderingskommisjonene slafse godt av seg på fester i USA og småsnakke med gamle F16-flygerkamerater fra den tiden da de selv fløy. Dermed ble jo valget slik vi fikk det.

Eivind«Flyromantikerne bør snarest ta inn over seg at dette kommer til å ende i skandale, som vi som har vært kritiske til denne prosessen har sagt hele tiden.

Tingeling«Det hadde jo kommet noe positivt ut av finanskrisen hvis det slo ut produksjon av JSF og andre angrepsmaskiner. -Men dette er vel bare et stunt fra amerikansk hold for å få Norge og andre blåøyde kunder til å spytte i mer penger for å få sitt nye leketøy.

Get animal