FAMILIEPOLITIKK: Vårt svar er ikke tvang, skriver KRF. Foto: Jan Haas / NTB scanpix
FAMILIEPOLITIKK: Vårt svar er ikke tvang, skriver KRF. Foto: Jan Haas / NTB scanpixVis mer

Kristendemokrat og feminist!

Det er ingen motsetning.

Meninger

Kampen for et likestilt samfunn er ikke over. og selv om noen kanskje leste første setning to ganger så er det vår mening at det ikke er noen motsetning mellom å være feminist og å være KrFer. Tvert i mot - De kristendemokratiske ideene som KrF bygger på setter hvert enkelt menneskes verdi i sentrum av all politikk.

En naturlig konsekvens av det er at man ikke kan tåle den uretten mennesker utsettes for i et samfunn som lar personers kjønn være avgjørende for hvilke rettigheter og muligheter de skal ha.

Som kristendemokrater erkjenner vi at ren juridisk likestilling ikke er godt nok. Juss kan gi likestilling i teorien. Når det juridiske er på plass kan fremdeles normer og forventninger gjøre kjønn til noe som begrenser oss.

Dette rammer både kvinner og menn, men har vært et mer alvorlig problem for kvinner fordi det har skapt en skjev maktbalanse der kvinner har kommet systematisk dårligere ut.

Disse strukturene påvirker og påvirkes av politikk, derfor hører denne debatten hjemme i det politiske rom. Selv om mange tar individuelle valg som i sum skaper systematiske skjevheter, er det personlige valg som må respekteres. Det er da viktig at politiske virkemidler ikke fratar mennesker valgmuligheter de burde hatt.

Et eksempel er familiepolitikk - et svært viktig tema for KrF. I perioden hvor man får barn er det flest kvinner som velger å være hjemme.

Individuelle og legitime valg, men individuelle begrunnelser, men valgene får ofte kollektive og strukturelle konsekvenser.

Kvinner får ikke automatisk ta del i lønnsveksten mens de er borte og kollegaene blir ofte forfremmet i deres fravær.

Menn i småbarnsperioden jobber mer enn de noen gang har gjort, de blir derfor forfremmet og får høyere lønn.

I de tilfellene der det er menn som velger å være hjemme med barn, vurderer arbeidsgivere det som en viktig kompetanse og at det viser at han har omsorgsevne og sosiale lederegenskaper. Ennå skjevere blir resultatet når vi vet at dette systematisk går ut over kvinnenes pensjonspoeng.

Vårt svar på dette er ikke å bruke lovverket til å tvinge familier til å dele foreldrepermisjonen på midten. Ikke alle familier trenger å velge likt.

Vårt svar er å bruke politikk til å utvide mulighetsrommet familiene har, ved å foreslå likedeling av pensjonspoeng og bevaring av pappapermisjonen.

Å reservere noen uker av permisjonen for pappa skaper aksept, og respekt for at fedre er like viktige omsorgspersoner som mødre, og har rett til å ta ut permisjon.

Dermed fordeler mange familier barneomsorgen annerledes og det skapes nye og mer likestilte tradisjoner. Det blir likestilling i praksis, i hver enkelt familie.

Året som kommer blir et likestillingspolitisk spennende år. Likestillingsmelding, felles likestillings- og ikke-diskrimineringslov, og pliktig innkalling av jenter til førstegangstjeneste er på trappene.

Det er mange kristendemokratiske feminister som ønsker å få sette sitt gule avtrykk på debattene, som vi forventer at skal ta oss enda litt nærmere mallet- likestilling både i teori og praksis.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.