Kristin var klar nok

ISRAEL: Etter årsskiftet ble Kristin Halvorsen utsatt for en storm av kritikk fordi hun angivelig hadde skapt tvil om Norges standpunkt til forbrukerboikott av Israel. I et innlegg til forsvar for henne den 15. januar skrev jeg at hun måtte ha forsømt å presisere at hun talte på partiets vegne, ikke på regjeringens.Det var jeg som tok feil. Jeg ser nå at i Dagbladets intervju den 5. januar gjorde Kristin Halvorsen det tindrende klart at hun ikke opptrådte som statsråd, men som partileder. Det må en partileder ha rett til. Så jeg ber henne om unnskyldning.Det var ikke Kristin som skapte uklarhet, men de som misbrukte hennes ærlige ord. Hvoretter de angrep henne for uroen de selv fikk i stand.