Kritikk mot Redaksjon EN i Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er kritisk til innslaget i Redaksjon EN 27. januar, der programleder Viggo Johansen intervjuet Hallvard Flatland.

Kringkastingsrådet har mottatt fem skriftlige klager etter programmet og gir klagerne delvis medhold i at Johansen nesten ukritisk lot Flatland snakke om saken sin.

Under rådets møte i dag mente flertallet at Viggo Johansen stilte for få kritiske spørsmål og at Flatland slapp altfor billig fra intervjuet etter å ha blitt dømt til et halvt års fengsel for økonomisk kriminalitet.

Lederen av rådet, Kjellbjørg Lunde, mener det er særlig grunn til å klage på formen intervjuet fikk.- Det blir feil når en kjendisforbryter får anledning til å prosedere sin sak i mediene, sa Lunde blant annet.

Servil

Kritiske røster kalte programleder Viggo Johansen servil etter programmet.

NRKs Erling Lægreid var en av de sterkeste kritikerne, og tok temaet opp i Dagsnytt 18 der han nærmest hudflettet Johansen, som han mente bidro til en kanonisering av Flatland. Han mente også at lisenspengene til NRK ikke skulle gå til å «hvitvaske kriminelle som ikke angrer engang».

Rådsmedlem Anne Kathrine Slungård forsvarte programlederen litt og sa at det ikke er lett å være utsatt for en dreven mediemann som Flatland.

- Totalinntrykket av programmet var pinlig for Flatland, ikke for NRK, hevdet hun og fikk medhold av varamedlem John Arne Balto som understreket at Redaksjon EN ikke har makt over programdeltakernes svar.

- Mishag over svarene gir ingen grunn til kritikk, sa Balto, som for øvrig mente at innslaget var altfor langt.

Forsvar

Redaksjonssjef i Redaksjon EN, Stein Bjøntegård, understreket på møtet at hele redaksjonen sto bak avgjørelsen om å la Flatland slippe til i programmet.

- Vi er en gruppe på åtte - ti personer som jobber i redaksjonen, og det er vaktsjefen som til slutt bestemmer hvem som skal delta i programmet, sa Bjøntegård på møtet.

Han innrømmet at det på forhånd var avtalt at Flatland ikke skulle snakke om selve rettssaken, men om det store fallet fra å være en kjent og populær programleder til å være straffedømt.

- Det var et gjennomarbeidet opplegg som hele redaksjonen sto bak, sa Bjøntegård.

(©NTB)

<B>LOT HALLVARD SNAKKE UT:</B> Viggo Johansen får kritikk.