Kritisk

Også riksteatersjef Bente Erichsen er kritisk til den nye fristøtteordningen.

Slakter utvalget for scenekunst

- Jeg mener man også bør ha en driftsstøtteordning som sikrer kontinuitet og et utviklingsgrunnlag for friteatrene, sier hun. Derimot er hun ikke skeptisk til en ordning der én person sitter med bukten og begge endene hva tildeling av midler gjelder.

- Innenfor norsk film har ordningen med en spillefilmkonsulent fungert bra. Min erfaring er at en konsulent tar mer ansvar enn et utvalg.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor vellykket hun synes årets tildeling er.

- Jeg vil bare si at jeg håper de forestillingene Jan Tombre har tatt initiativ til, blir sett. Dessuten håper jeg de har såpass berøringspunkter med Riksteatret at vi kan vurdere å sende dem ut over landet.