Krøgers forviklinger

LITTERATUR: Dagbladets kritiker Cathrine Krøger er i en kommentar 26/2 ergerlig over at forfattere som hun i sin visdom plasserer i «mellomsjiktet» i norsk litteratur oversettes til utenlandske språk. Det må ligge noe bak, mener Krøger. For det kan da umulig være slik at utlendinger av fri vilje gir seg hen og utgir på store og forunderlige språk bøker av f.eks. Kirsti Blom, Thorvald Steen og Knut Ødegård uten først å konferere med Dagbladets kanon.Men hun har i sin visdom funnet svaret: Fordi Steen er formann i PEN og fordi han har redigert Knut Ødegårds Selected Poems , så er det nok gjennom disse bakveier at Selected Poems er kommet frem til så vel arabere som franskmenn, engelsktalende, osv.

MEN SÅ FALLER hele korthuset sammen for den litteraturkyndige Cathrine Krøger: Steen er ikke, og har aldri vært, formann i PEN. Steen har ikke redigert de Selected Poems som foreligger under forskjellige titler på forskjellige språk. Han redigerte diktutvalget Kringsjå som ble utgitt den 6. november 2005. Insinuasjonen om at Steen skal ha utnyttet sin posisjon i Norla (senteret for norsk litteratur i utlandet) til å hjelpe Ødegård ut i verden, faller også med det bedrøvelige faktum at Kringsjå ikke er oversatt til et eneste språk.Etter Kringsjå , som var Cappelens markering av min 60-årsdag, er det kommet bare to diktsamlinger av Ødegård på utenlandske språk, i 2006 på makedonsk og på fransk. Men her er den ny utfordring til Cathrine Krøgers sporsans:

DEN FRANSKE er redigert av Grete Kleppen. Og tenk nå over følgende konspirasjon: Grete Kleppens far, skomaker Kleppen, var dirigent for Molde Guttemusikkorps, og DER SPILTE KNUT ØDEGÅRD PICCOLOFLØYTE, under Grete Kleppens fars taktstokk!!!Var det ikke det Dagbladet sa: Skumle greier.

FORØVRIG, og vedrørende bekymringen for min omtanke for Jan Jakob Tønseth, fin lyriker og Dagbladets poesikritiker gjennom en lang rekke år: Tønseth skrev noen usedvanlig rosende kritikker av Ødegårds diktsamlinger i Dagbladet - ikke noe «mellomsjikt» der - (men da han sluttet som kritiker i bladet, da sluttet også bladet å skrive om Ødegårds bøker). Og hva gjør så Ødegård for Tønseth? spør frk. Krøger. Jo, faktum er at Ødegård har skrevet meget rosende om Tønseth - i Aftenposten. Så der har vi en ny mulig forvikling og konspirasjon. KNUT ØDEGÅRD