Kronprinsen på fargerik påskegudstjeneste

Kronprins Haakon fikk oppleve en fargerik gudstjeneste i Karasjok kirke 1. påskedag. Kronprinsen høstet kraftig applaus da han som avslutning på festmåltidet etter gudstjenesten ønsket menigheten en god påske - på samisk.

Norges Kristne Råd og den felleskirkelige jubileumskomiteen for 2.000-årsfeiringen av Jesu fødsel hadde utpekt 1. påskedags-gudstjenesten i Karasjok kirke som den nasjonale påskefeiringen.

- Samisk kirkeliv er en særpreget og viktig del av kirkens liv i Norge. Kristentroen har tradisjonelt hatt en sterk posisjon i disse områdene. Etter det jeg er blitt fortalt, har få steder i landet like stor oppslutning om Kirken og dens aktiviteter som nettopp her i Indre Finnmark. Jeg er takknemlig over anledningen til å oppleve en samisk påskefeiring. Gudstjenesten i dag på samisk, folkesangene og de flotte klesdraktene har gjort et sterkt inntrykk, sa kronprins Haakon.

Før biskop Ola Steinholts preken ble det lest fra Bibelen på fire språk. Foruten på nordsamisk, lulesamisk og norsk, leste en russisk same fra Lujavri, 160 kilometer sør for Murmansk, fra Markus-evangeliet på kildin-samisk.

(NTB)