EID AV HOFFET: Da kronprinsparet skaffet hytte i 2007 signerte Det kongelige hoff kontrakten og stod som eiere. Kongehistorikere Dagbladet har intervjuet kjenner ikke til at de kongelige tidligere har eid eiendom der andre har vært oppført som eiere hos myndighetene. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet
<div><br></div>
EID AV HOFFET: Da kronprinsparet skaffet hytte i 2007 signerte Det kongelige hoff kontrakten og stod som eiere. Kongehistorikere Dagbladet har intervjuet kjenner ikke til at de kongelige tidligere har eid eiendom der andre har vært oppført som eiere hos myndighetene. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet

Vis mer

Kronprinsparet kjøpte private hyttetomter, men registrerte ikke seg selv som eier

- Denne uryddigheten bør det ryddes opp i, sier jusprofessor Eivind Smith.

UVDAL (Dagbladet): I 2007 annonserte Slottet at kronprinsparet kjøpte to hytteeiendommer på kanten av Hardangervidda, med fantastisk utsikt over Numedal i Buskerud.

Året etter bygde kronprinsparet en romslig hytte til seg selv på den ene eiendommen, i tillegg til en mindre hytte på naboeiendommen som Den kongelige politieskorte disponerer.

Men kronprinsparet registrerte ikke seg selv som eier av tomtene, kan Dagbladet avdekke. Grunnboka og et tinglyst skjøte viser at det var en ansatt ved hoffet som signerte på vegne av Kronprinsparets stab, slik at staben, og ikke kronprinsparet, ble oppført som eier av de to tomtene.

Historiker Dag Trygsland Hoelseth har kongehuset som sitt spesialområde. Han forteller til Dagbladet at han ikke har hørt om liknende i det norske monarkiets historie.

SKJØTET: Det kongelige hoff er oppført som kjøper og eier av kronprinsens hytter på skjøtene Dagbladet hentet ut fra Kartverket.
SKJØTET: Det kongelige hoff er oppført som kjøper og eier av kronprinsens hytter på skjøtene Dagbladet hentet ut fra Kartverket. Vis mer

- Dette er helt nytt og reiser flere interessante spørsmål. Blant annet rundt arv og eierskap, sier han.

Hoelseth har tidligere skrevet en utredning om de kongeliges økonomi på oppdrag for staten.

- Man har ønsket å ha et skille mellom de statlige og det private. Noen med juridisk bakgrunn må sette seg inn i hva som har skjedd her. Det er uryddig, sier Hoelseth.

Tradisjonelt har staten eid eiendommer som kongefamilien har hatt bruksrett på, som Slottet og Bygdø kongsgård, eller så har de kongelige eid eiendommene selv som privatpersoner. Men ikke hoffet.

- Den formelle løsningen de har valgt for hyttene på fjellet gir et misvisende uttrykk for de reelle eierforholdene. Denne uryddigheten bør det ryddes opp i, sier jusprofessor Eivind Smith til Dagbladet.

Les alle Dagbladets artikler i serien kongemakta her

- Opprettholde klart skille

Smith leder avdelingen for konstitusjonell rett ved Universitetet i Oslo, arbeider ved institutt for offentlig rett samme sted og forsker på statsrett.

- Eiendommer som disponeres av kongefamilien tilhører enten staten eller de kongelige privat. Det bør framtre tydelig hvem som eier eiendommen, slik at vi kan opprettholde et klart skille mellom eiendom eid av staten og kongefamiliens private eiendommer, sier professoren.

Kronprinsparets stab ble stiftet i 2001 og registrert som eget foretak i Brønnøysundregistrene i 2002 med eget organisasjonsnummer, registrert som en del av statsforvaltningen. Det var daværende assisterende stabssjef ved Kronprinsparets stab som signerte de nødvendige dokumenter på vegne av Kronprinsparet.

- Ettersom dette ubestridt er privat eiendom for kronprinsparet, så bør den også framtre som det. Korrekt registrering på kronprinsparet privat står jo heller ikke i veien for at staben kan ta seg av snekkerkontrakter og andre praktiske sider ved hytteholdet, sier Smith.

Kommunen visste ikke

I Nore og Uvdal har kommunens saksbehandlere trodd at det var staben og hoffet, og ikke kronprinsparet selv, som eide hyttene.

- Hjemmelshaver betyr jo det samme som eier, både for oss og Kartverket, opplyser en saksbehandler ved avdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk.

- URYDDIG: Professor dr. juris Eivind Smith sier til Dagbladet at løsningen der Kronprinsstabens stab eier de kongeliges hytter er uryddig.
Foto: HANS ARNE/VEDLOG Dagbladet
- URYDDIG: Professor dr. juris Eivind Smith sier til Dagbladet at løsningen der Kronprinsstabens stab eier de kongeliges hytter er uryddig. Foto: HANS ARNE/VEDLOG Dagbladet Vis mer

Kongebiograf Tor Bomann-Larsen har gjort sukssess med flere bøker om kongehusets historie de siste årene. I arbeidet med «Haakon & Maud»-bindene hadde han full tilgang til Haakon VIIs arkiver.

- Kjenner du til liknende eierforhold i kongehuset fra tidligere?

- Nei, det er første gang jeg hører om det, sier Bomann-Larsen.

Idyllisk hyttegrend

Hoffets offentlige årsrapport og regnskaper for 2007 og 2008 omfatter Kronprinsparets stab. Der står det ingenting om tomtekjøp eller hyttebygging.

Hyttetomtene ligger i idylliske omgivelser i Fjellsnaret hyttegrend i Nore og Uvdal, med strålende utsikt innover Hardangervidda og oppkjørte skiløyper bare noen stavtak unna. Hyttegrenda er lukket med bom, og dermed utilgjengelig for uvedkommende som vil kjøre inn. Eiendommen til kronprinsparet er også inngjerdet og kameraovervåket. I nedre kant av eiendommen, som ligger mot resten av hyttefeltet, finner man en mindre hytte som benyttes av Den kongelige politieskorte.

I tillegg til kronprinsparet, har også kjendiser som Finn Christian Jagge og Harald Rønneberg hytter her.

KJØPTE HYTTE: Kronprinsparet kjøpte hytte i Uvdal i 2007. Foto: NTB Scanpix
KJØPTE HYTTE: Kronprinsparet kjøpte hytte i Uvdal i 2007. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Slottet har ikke villet opplyse om hva kronprinsparet betalte for tomtene på henholdsvis 4,8 og 2,2 mål, men på skjøtene Dagbladet har innhentet står det oppført en pris på 1,75 millioner kroner per stykk. Til sammenligning ble nylig den mindre nabotomten på 1,5 mål solgt for 2,35 millioner kroner. Det er ikke tatt opp lån med pant registrert på hyttetomtene.

Endrer eierskapet

Dagbladet har bedt de kongelige selv om å svare på spørsmål om sine økonomiske disposisjoner i anledning hyttekjøpet. Svaret kom fra slottets kommunikasjonsstab.

- De aktuelle hytteeiendommene eies ikke av Kronprinsparets stab, men av Kronprinsparet privat, skriver kommunikasjonssjef Marianne Hagen.

Likevel ble staben brukt både for å gjøre kjøpet og for å signere kontrakten, ifølge Slottet.

- Hyttene ble finansiert av kronprinsparet privat og kronprinsparet dekker også løpende kostnader knyttet til hyttene med private midler. Det er imidlertid riktig at selve hjemmelen ble registrert på Kronprinsparets stab i grunnboken. Dette har sin bakgrunn i at kjøpekontrakt/skjøte ble undertegnet fra stabens side, på vegne av kronprinsparet, skriver Hagen.

- Dårlige vurderinger

kongehusets hjemmeside innrømmer de «dårlige vurderinger» i forbindelse med eierskapet på hytta - en melding som ble lagt ut etter at Dagbladet tok kontakt med flere spørsmål vedrørende driften av kongehuset.

- Vi har gått gjennom både virksomheten og økonomistyringen med nye øyne for å se om våre rutiner er gode nok. I det alt vesentlige har vi svært god styring på virksomheten, og det er viktig å få bekreftet dette. Prosessen har også avdekket noen få dårlige vurderinger, som valget av Kronprinsparets stab som hjemmelshaver på kronprinsparets private hytte i Uvdal. Valget var begrunnet den gangen det ble tatt, men i ettertid ser vi at kronprinsen, som er reell eier, også bør stå som hjemmelshaver. Dette blir nå endret.

Til Dagbladet utdyper Hagen:

- Takket være Dagbladet har vi nå sett på dette igjen. Den løsningen som den gangen ble valgt, var ikke ideell. Vi er derfor i prosess for å overføre hjemmelen til H.K.H. Kronprinsen.