Kruses bekymring

KULTURPOLITIKK: Bjørn Kruse ved Norges musikkhøyskole retter i Dagbladet 29. mars spørsmål til meg om FrPs kulturpolitikk. Han frykter at FrP vil gi landet en smalere kulturpolitikk. Svaret på det er nei. Kulturlivet vil tvert om bli bredere og mer folkelig med FrP på laget. I motsetning til Arbeiderpartiet ønsker ikke FrP å ha en formening om hva som er god eller dårlig kultur. Det er det den enkelte selv må avgjøre. Derfor ønsker vi ikke et sterkt subsidiert kulturliv som favoriserer det politikere eller kultureliten mener er god kultur. Kulturlivet har best av å innrette seg etter folks ønsker, og da bør det ikke være nødvendig med store subsidier. Slik blir det mulig å nå flere med mer kultur. FrP ønsker at kulturen i størst mulig grad er deltagende, engasjerende og treffer et størst mulig publikum.

FOLKS KULTURVALG er mer variert enn det offentlig subsidiert kultur kan tilby. Det er nettopp folks valg som sikrer bredde. I motsetning til de som jobber for de profesjonelles interesser, er FrP mest opptatt av det deltagende, frivillige kulturliv. Kanskje er det FrPs vektlegging av at kulturlivet må innrette seg etter publikum som det er fristende å harselere over? Kanskje er det at vi ønsker å bruke minst mulig av andres penger - slik at de selv kan velge kulturaktiviteter? Kanskje at vi våger å prioritere når begrensede midler skal fordeles? Uansett er det dette norsk kulturliv trenger.Til slutt vil jeg takke Kruse for å ha gitt meg en anledning til å presentere deler av Fremskrittspartiets kulturpolitikk. Vi mener at den er nyansert og god, og at FrP kan sikre det beste kulturtilbudet for folk flest. Kruse inkludert.