REAGERER STERKT - Å innføre regler som innebærer at de ordningene som i dag inngås av tillitsvalgte i stedet skal inngås med den enkelte arbeidstaker er en risikosport
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
REAGERER STERKT - Å innføre regler som innebærer at de ordningene som i dag inngås av tillitsvalgte i stedet skal inngås med den enkelte arbeidstaker er en risikosport Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpixVis mer

KS på ville veier

KS vil holde hele pleie- og omsorgssektoren utenfor bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Vedtaket peker bakover - ikke framover.

Debattinnlegg

KS vil etablere mer ekstreme arbeidstidsordninger i pleie- og omsorgssektoren og vil ha en maktforflytning fra avtale med tillitsvalgte til avtale med den enkelte ansatte. De vil holde hele pleie- og omsorgssektoren utenfor bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Partssamarbeid forutsetter likeverdighet, god dialog, balanse og gjensidighet. I Norge er dette utviklet og foredlet over tid, basert på at partene sammen finner løsninger. Hovedstyret i KS ønsker å fjerne ordningen som har tjent norske arbeidstakere og arbeidsgivere i generasjoner.

KS foreslår at det skal kunne fastsettes turnuser hvor vaktene er inntil ti timer per dag og inntil 50 timer per uke, i tillegg til kortere daglig hviletid (under elleve timer). KS vil gi mer makt til arbeidsgiver til å bestemme over arbeidstida til de ansatte. Det får uheldige konsekvenser for alle parter.

Vedtaket:

• Åpner for mer arbeidsgiverstyring og mindre samarbeid.

• Åpner for at arbeidsgiver ensidig skal kunne bestemme turnus etter drøftinger med tillitsvalgte.

• Innebærer forflytning av makt og forrykker balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

• Er unødvendig og uheldig. Det svekker samarbeid og dialog og gjør det vanskeligere, ikke lettere, å få fram gode løsninger.

Det er kort tid siden partene undertegnet en felles heltidserklæring. Erklæringen sier at kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver, og at de gode løsningene må finnes lokalt. Heltidskulturen skal bygges på arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse-, verne- og velferdsmessige behov.

Derfor er det grunn til å spørre KS:

• Hvilken status har heltidserklæringen nå?

• Har erklæringen gyldighet eller er den glemt?

Vi reagerer spesielt på at KS-vedtaket innebærer at hele pleie- og omsorgssektoren tas ut og holdes utenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Særlig bekymringsfullt er det fordi det dreier seg om en sektor som har et stort behov for å rekruttere arbeidskraft. Vedtaket svekker mulighetene for å rekruttere kompetente medarbeidere, noe som kan gå ut over pasientsikkerheten. Det taper alle parter på.

Å innføre regler som innebærer at de ordningene som i dag inngås av tillitsvalgte i stedet skal inngås med den enkelte arbeidstaker er en risikosport. Resultatet kan bli økt sykefravær, i verste fall uførhet og utstøting av arbeidslivet. Med tanke på det allerede høye sykefraværet i pleie- og omsorgssektoren, er dette svært bekymringsfullt.

Alternativet er fortsatt satsing på et fungerende partssamarbeid. Det er gjennom samarbeid at man finner løsninger. Kvalitetskommuneprosjektet og programmet «saman om ein betre kommune» er gode eksempler på et trepartssamarbeid der vi i samarbeid har fått gode resultater. Samhandlingsreformen er også et eksempel på områder der vi er avhengig av gode samarbeidsrelasjoner. KS peker selv på at «mange kommuner finner fram til arbeidstidsordninger som både bruker, arbeidsgiver og arbeidstaker er fornøyd med».

I Bergen har man lykkes med å bli enige om gode og praktiske arbeidstidsløsninger. I Finnmark har man lykkes med heltidssatsing. En nylig offentliggjort Fafo-rapport viser at partene strekker seg langt for å finne nye måter å organisere arbeidet og arbeidstida på. Slik følges heltidserklæringen opp i praksis.

Det er veien å gå. KS-vedtaket peker bakover, ikke framover. Men KS kan fortsatt velge å lytte til de gode erfaringene og de gode eksemplene. Slik kan vi fortsette i riktig retning sammen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.