KUL_01

DVD: Ordet «boondocks» er slang for drabantbyer eller utkantstrøk. Denne animerte TV-serien handler om en bestefar og to sønnesønner som flytter fra et svart byområde til et hvitt utkantstrøk, nærmere bestemt fra Chicagos sørside til det mer fornemme Woodcrest. Der er de fremmedelementer, noe som fører til konfrontasjoner med naboskapet. Barnebarnet Huey er en gryende revolusjonær, svart radikaler og står for samfunnskritiske sannheter på løpende bånd. Prosjektet er bygd på en kontroversiell avisserie av Aaron McGruder og har tatt lang tid på å nå den store anerkjennelsen den etter hvert har fått hos et kresent publikum. Den setter saker på spissen, men gjennomtrenger samtidig en del tabuemner og stiller dem i et svarthumoristisk lys. Kan med fordel ses av våkne unger. Fredrik Wandrup Litteraturansvarlig i Dagbladet