KUL_01

BOK: Håkon Bleken har for lengst vist at han også behersker ordets kunst. Denne verbale formuleringsevnen gjennomstrømmer også den nylig utgitte boka «AVTRYKK – Ord. Bilder». Her er det den konsentrerte, aforistiske framstillingen som dominerer, og over en skala fra det beiske og listige til livsklokt og selvironisk. Til den siste kategorien hører utvilsomt «Norge er det eneste land der misunnelsen er sterkere enn kjønnsdriften, sier man, og ler godt. Når man nærmer seg 80 år ler man enda mer». Historien «Brevet fra biskopen» er det tungvektige bidraget i boka. Den tar sitt utgangspunkt i polemikken omkring Håkon Gullvågs maleriutstilling i Nidarosdomen for to år siden, og vitner om det etiske engasjement og dype alvor Bleken la for dagen i denne pinlige saken. Selvsagt ble hans holdning fordreid. Ikke minst i hjembyen. Der har de særlig grunn til å lese ham. Det gjengitte maleriet «Trondhjem – vinter» synes å formidle noe av den blodtåka som Bleken opplevde i det trønderske debattklimaet. Det lå langt fra innholdet i aforismen «Selv misforståelser er interessante, hvis de oppstår mellom mennesker som forstår hverandre». Harald Flor Kunstkritiker i Dagbladet