Kult, lissom

Hvor mange slangord kan du for «jente»? Da dette spørsmålet ble stilt 418 ungdommer, ble «rype» nevnt 112 ganger, hårfint foran «kjerring». Nå har det kommet et nettsted som tar for seg ungdommens språk: www.slang.no

«Rype» og «kjerring» er knapt nyskapninger, men norsk ungdom er ikke nødvendigvis språkfattige.Lenger ned på «jente»-lista har de trauste «berte» og «kvinnfolk» fått selskap av det anglonorske «babe/beib/bæib» , kebabnorske «larki» og salsanorske «chica». Mindre oppmuntrende er det at ordet «hore» også framheves som slang for «jente», både på norsk, kebabnorsk («kæbe») og salsanorsk («puta»). Det arabiske «kæbe» opptrådte til og med i åtte skriftlige varianter, kæbe, cabe, cæbe, kabe, kaebe, kahbe, kebe og kæbbe. For «gutt» var denne seksuelt betonte slangen mindre påfallende, selv om «horebukk», «pimp» (hallik) og «ballhest» ble nevnt.

Salsanorsk

- Salsanorsk er et uttrykk jeg fant opp i forrige uke, sier språkforsker og doktorgradsstipendiat Kristine Hasund.Hun har laget nettstedet slang.no for Norges forskningsråds Program for kulturstudier. Nettstedet er et undervisningsopplegg for norskfaget i skolen, basert på resultatene fra en nordisk slangundersøkelse blant ungdommer.- Salsanorsk er ord som antakelig er kommet inn i det norske språket gjennom både direkte og kulturell språkkontakt, sier hun. - Direkte språkkontakt betyr i dette tilfellet at norsk ungdom over tid snapper opp ord og uttrykk fra de spansktalende miljøene i Norge, samtidig som norsk ungdom reiser mye i Spania, Latin- og Sør-Amerika.

Kebabnorsk

- Og hva er kulturell språkkontakt? - Den enveispåvirkningen som skjer gjennom film, fjernsyn, musikk, moter, språkundervisning og så videre.- Hvordan kommer anglonorsk og kebabnorsk inn i språket? - De anglonorske låneordene (eksempelvis «bitch», «chick» og «bimbo» for «jente»; «guy», «dude» og «player» for «gutt») er stort sett resultat av kulturell kontakt, mens kebabnorsk nesten utelukkende oppstår i den direkte kontakten mellom norske, arabiske og pakistanske ungdommer. Det er også interessant at kebabnorsk er et oslofenomen, mens anglonorsk og salsanorsk er langt mer utbredt. Mye tyder på at salsanorsk er den formen som i dag ekspanderer raskest, selv om anglonorsk foreløpig står for 19 prosent av slangordene, kebabnorsk og salsanorsk for bare et par-tre prosent. Disse tallene stemmer godt overens med resultatene fra den svenske slangundersøkelsen, sier Kristine Hasund.

  • 418 ungdommer i ungdomsskolen og videregående skole i Oslo, Bergen og Tromsø ble bedt om å skrive ned slanguttrykk for 55 normalord. I alt 22000 slangord framkom, flest om «jente» (878 slangord fordelt på 82 ulike varianter), deretter de mannlige og kvinnelige kjønnsorganer.
  • Slangundersøkelsens formål er å undersøke og sammenlikne nordiske ungdommers talespråk og uformelle skriftspråk med sikte på å kartlegge i hvilken grad ungdomsspråket i Norden forandres.
  • Mer info på www.slang.no
www.slang.no Nettstedet slang.no er utarbeidet av språkforsker Kristine Hasund for Norges forskningsråds Program for kulturstudier. 418 ungdommer i ungdomsskolen og videregående skole i Oslo, Bergen og Tromsø ble bedt om å skrive ned slanguttrykk for 55 normalord. I alt 22000 slangord framkom, flest om «jente» (878 slangord fordelt på 82 ulike varianter), deretter de mannlige og kvinnelige kjønnsorganer.Slangundersøkelsens formål er å undersøke og sammenlikne nordiske ungdommers talespråk og uformelle skriftspråk med sikte på å kartlegge i hvilken grad ungdomsspråket i Norden forandres.Mer info på www.slang.no
www.slang.no Nettstedet slang.no er utarbeidet av språkforsker Kristine Hasund for Norges forskningsråds Program for kulturstudier. 418 ungdommer i ungdomsskolen og videregående skole i Oslo, Bergen og Tromsø ble bedt om å skrive ned slanguttrykk for 55 normalord. I alt 22000 slangord framkom, flest om «jente» (878 slangord fordelt på 82 ulike varianter), deretter de mannlige og kvinnelige kjønnsorganer.Slangundersøkelsens formål er å undersøke og sammenlikne nordiske ungdommers talespråk og uformelle skriftspråk med sikte på å kartlegge i hvilken grad ungdomsspråket i Norden forandres.Mer info på www.slang.no Vis mer
FORSKER PÅ SLANG: Kristine Hasund tar doktorgrad på ordet «lissom» og forsker på ungdommelig slang.