KULTEX

  • Kultex ble opprettet i 1996 som et treårig prøveprosjekt for kommersiell eksport av norsk kultur.
  • De har bevilget totalt 4,5 millioner kroner i støtte til 20 ulike prosjekter.
  • Kultex er resultatorientert, og ett av hovedkriteriene for støtte er at søkeren har sannsynlig inntektspotensial.
  • Kultex støtter bare produkter som foreligger allerede, og markedsstrategisk eksportplan og budsjetter må foreligge.
  • I løpet av 1996/97 fikk fondet 300 telefonhenvendelser og behandlet 38 skriftlige søknader. De innvilget støtte til 18 eksportprosjekter.
  • Av i alt 4,5 millioner har 1680000 gått til musikkrelaterte prosjekter. Et tilsvarende beløp har gått til norske filmlanseringer i utlandet.