Kultiverte arkitekter

I DAGBLADET 14.05 uttrykker arkitektpresident Gudmund Stokke skuffelse over at så få nyrike velger å bygge modernistiske bygg. Han mener ikke-modernistiske bygg er «vulgære» og ber byggherrer bli mer «kultiverte» og «nyorienterte». Privathus bortgjemt på store tomter er neppe noe stort arkitektonisk problem; folk flest vil aldri se dem. De byggene som plasseres i det offentlige rom vil mange av oss derimot måtte forholde seg til. Ofte brukes arkitektkonkurranser for å bestemme hvordan slike bygg skal se ut. Juryene er også lesset opp med arkitekter og resultatet er modernistiske bygg som kanskje gir vinneren stor prestisje blant kollegaer, men som folk flest synes er stygge. Oslo har mange modernistiske monstre: Postgirobygget, Indeks-huset, Økernsentret, og SAS-hotellet er blant dem. Det er mulig disse er «kultiverte» i en arkitektpresidents øyne, men folk flest vil nok helst slippe flere slike. Dersom ikke befolkningen hadde protestert i 2002 ville Oslo måttet leve med nok en visuell katastrofe. Vestbanen hadde fått en høyblokk av et hotell tegnet av en person som ikke engang hadde besøkt byen. Han er nok både «kultivert» og «nyorientert», men stygt blir det likevel.

NÅR MENNESKER uten arktitekt-utdannelse får bestemme hvordan bygg skal se ut blir resultatet annerledes. Man velger tradisjonelle materialer og takvinkler. Mange prøver å tilpasse seg strøket man bygger i. Det blir kanskje ikke stor kunst av slikt, men det er da heller ikke meningen med arkitektur. Det er viktigere at taket ikke lekker.

Arkitektpresidenten i Storbritannia har valgt en annen kamp enn den norske. George Ferguson i Royal Institute of British Architects har foreslått at man bør «anti-frede» stygge bygninger. En bygning kan bli anti-fredet dersom den skjemmer det offentlige miljø, og tilskudd vil kunne påskynde riving. Han innrømmer at arktitekter er ansvarlige for mange av feilene, og håper en slik ordning vil kunne rette på de verste. I stedet for å kritisere privatpersoner som ikke vil ha flate tak burde Stokke lansere samme forslag her hjemme.