Kultur-Norge roser Svarstad Haugland

Men ønsker regjeringsskiftet velkommen.

(Dagbladet.no): Valgerd Svarstad Haugland er etter alt å dømme i ferd med å få seg en ufrivillig pause fra norsk topp-politikk.


- I går var det velgernes dag og jeg har fått sparken av dem, og det må jeg bare ta til meg. Og så håper jeg de erfaringene jeg har fått gjennom disse årene i politikken også kan bety noe, så jeg kan få meg en jobb etterpå, sier hun til
NRK.

Dagbladet.no har tatt en ringerunde til sentrale aktører i kultur-Norge for å høre hva slags skussmål de vil gi vår avtroppende kulturminister, og hva slags forventninger de har til den kommende regjeringen.

Her er spørsmålene vi stilte:

1. Hva slags forventninger har du til en rød-grønn regjering?
2. Hvem vil du helst ha som kulturminister?
3. Hva syns du om jobben Svarstad Haugland gjorde?

Morten Borgersen, Teatersjef ved Den nationale scene i Bergen

1. Den Nationale Scene spesielt har vel ikke de store forventningene, men jeg synes det er spennende med et skifte for samfunnet totalt. Det blir interessant å se hvem de henter inn som kulturminister. Jeg håper på en person med tyngde og kunnskap om kulturen og dens betydning og innhold for samfunnet, fremfor frivillige organisasjoner og den type utvidet kulturbegrep.

2. La oss hente inn Åse Kleveland.

RØYK UT: Valgerd Svarstad Haugland får ikke fortsette som kulturminister - og mister stortingsplassen. FOTO: OLE C.H. THOMMASSEN
RØYK UT: Valgerd Svarstad Haugland får ikke fortsette som kulturminister - og mister stortingsplassen. FOTO: OLE C.H. THOMMASSEN Vis mer

3. Jeg kan ikke si annet enn at hun har gjort en god jobb for oss i regionsteater-Norge. Hun har brydd seg og holdt det hun har lovet, selv om hun ikke har økt budsjettene noe særlig.

Monica Larsen, leder i Norsk Rockforbund

1. Vi har svært store forventninger, og er veldig fornøyd med et regjeringsskifte. Grunnen er at de rødgrønne har lansert kulturløftet, og viser tydelig forståelse for utfordringene på vårt felt. Det går på alt fra flere spillesteder, støtte til arrangører og støtte til flere øvingslokaler. Dessuten jobber vi mye for å øke kompetansen til frivillige, siden så mye av vår virksomhet er basert på frivillig innsats. Vi er svært glade i dag.

2. Ågot Valle virker som en veldig bra dame. Jeg sier ikke at vi ønsker henne framfor noen andre, men det er hyggelig at hun er nevnt i diskusjonen.

3. Rockforbundet har tidligere kritisert Svarstad Haugland for at hun ikke oppfylte løftene fra kulturmeldingen. Hun har sikkert vært en flink politiker som har sørget for å øke kulturbudsjettene ganske kraftig, men for våre saker har det ikke akkurat vært noe gjennombrudd.

Anne Otherholm, leder i Den norske Forfatterforening

1. Helt konkret forventer jeg at vi får en evaluering av den nye bokavtalen og forskriften som hører til den. Jeg håper også at vi får en nasjonal bibliotekpolitikk i Norge. I tillegg håper jeg at vi får en regjering som evner å se sammenhengende mellom kunst, kultur og samfunnssyn - at man skjønner at kunst er viktig i seg selv, og ikke bare til pynt. Jeg regner med at det blir satset på kultur i den rødgrønne regjeringen, selv om det ikke har vært så mye konkret i det de har lagt fram så langt.

2. Jeg har ingen klare formeninger om det. Men jeg hørte Knut Olav Åmås si at han ønsker seg en politiker, og ikke noen fra kulturlivet som har sterke sektorinteresser. Det kan jeg være enig i.

3. Hun fikk økt kulturbudsjettet, og det er bra. Samtidig syns jeg det manglet en helthetlig politikk, en rød tråd. Dessuten fikk Morten Meyer styre for mye i forhold til bokavtalen.

Sæmund Fiskvik, direktør i IFPI

1. At de innfrir kulturløftene sine er jo et opplagt svar. Som platebransje er vi vant til å få lite, og er glade for alt som kommer. Skal jeg fremheve én ting må det være å få støtte til eksport for norsk musikk på dagsorden. Og gjerne at det blir vurdert som en næringssak, og ikke en ren kultursak.

2. Det skal Jens få avgjøre. Her har vi ingen ønsker.

3. Jobben Svarstad Haugland har gjort er bedre enn hva hun har blitt beskyldt for. Hun gjorde blant annet en god jobb når det gjaldt åndsverkslovene. Det ser faktisk bedre ut for kulturlivet nå enn da hun begynte.

Randi Øgrey, Direktør i Den norske bokhandlerforeningen. 

1.- De har forpliktet seg til et kulturløft og vi håper de sikrer bredden i norsk kulturliv. Videre ønsker vi i bokhandlerforeningen en økt satsing på litteratur som sikrer at hele landet fortsatt tilgang til gode bøker, noe som krever en videre offensiv politikk.

- Tror du dette kommer til skje?

- Vel, det er håpende i hengende snøre. De har jo forpliktet seg, og vi få ha tro på dem til det motsatte eventuelt er bevist.

2.- Jeg har ingen navn å komme på, men vil gjerne ha en dyktig og sterk politiker som kulturminster. Gjerne en partileder.

3.- Det er litt vanskelig å oppsummere akkurat nå, men hun klarte å styrke kulturbudsjettet, og vi får håpe at det øker fremover også. Kultur er ikke bare penger, men vi trenger penger for å få til det vi ønsker.

Bjørn E. Simensen, Operasjef, Den norske opera

1. Den norske opera forventer at den nye regjeringen holder de planer de har lagt opp til i før valget. Og vi regner at dette bekreftes i budsjettet for 2006.

2. Vi tar den vi får.

3. Svarstad Haugland ha for vårt vedkommende holdt et nivå mellom fem og seks på terningen. Med andre ord, hun har gjort en meget god jobb.

Stein Slyngstad, direktør i Norsk filmfond.

1. Vi har store forventninger til den nye regjeringen, på grunn av deres klart uttrykte vilje til å satse på film. Filmsatsingen ligger nedfelt som ett av punktene i kulturløftet.

2. Det har vi ikke gjort oss opp noen mening om. Men vi håper selvsagt på en som er oppriktig interessert i kultur, og som har kompetanse på området.

3. Valgerd har gjort en ryddig jobb. Men vi har ikke de store satsingene på filmområdet, og det har ikke virket som film har vært det som har vært prioritert høyest.

VIL HA KLEVELAND: Morten Borgersen, Teatersjefen ved Den nationale scene i Bergen.
GIR TERNINGKAST FEM ELLER SEKS: Bjørn Simensen gir Svarstad Haugland de beste skussmål.
GLEDER SEG OVER SKIFTE: Monica Larsen, leder i Norsk Rockforbund.
ÅNDSFRENDER: Sæmund Fiskvik roser Svarstad Haugland for arbeidet med åndsverkloven.