Kulturansvar og markedet

STYRET i forfatterforeningen beskylder Aschehoug forlag for en ensidig satsning på bestselgerne. Da DN kontaktet meg for et intervju om forlagets markedsføring etter innføringen av den nye bransjeavtalen 1. mai, var det først og fremst markedsaktivitetene rundt bestselgerne de var interessert i. Dette var ikke et intervju om faglige synspunkter, redaksjonelle føringer, om bredde kontra bestselgere eller forlagspolitiske betraktninger, men om hvordan Aschehougs markedsapparat forholdt seg til den nye markedsvirkeligheten. Jeg orienterte om de faktiske markedsforhold; om nødvendigheten av en økt markedsføring og spisset kommunikasjon for å kunne tilfredsstille et stadig mer kommersielt og høylydt bokmarked og salgsledd, samtidig som Aschehoug har en høst med usedvanlig mange potensielle bestselgere.Det er riktig at det går mye av markedsbudsjettene til markedsføringen av bestselgerne denne høsten - det har alltid blitt brukt forholdmessig mye på bestselgere - men alle utgivelser (mer enn 150 nye titler på Aschehoug i år), fra debutanter til lyrikk og krim, får tilført både salgs- og informasjonsressurser, markedsstøtte, katalogdeltakelse, annonser m.m. Dette arbeidet med å formidle alle bøker ut i det offentlige rom er en viktig del av den jobben forlaget påtar seg når det antar en ny bok. På årsbasis brukes fremdeles hovedvekten av markeds- og salgsressursene på hele spekteret av forlagets utgivelser. Det til tider ekstreme bestselgerfokuset vi nå ser i bokmarkedet, er ikke noe vi spesielt ønsker eller arbeider for. Det er heller aldri fra min side kommet påstander om at denne type bestselgerisme er det mest lønnsomme for noen aktør i bransjen verken på lengre eller kortere sikt. Vi i Aschehoug og William Nygaard har for eksempel konsekvent hevdet at et bredt kvalitetsforleggeri samtidig er den beste økonomiske investering i et lengre perspektiv.Individuell og skjønnmessig disponering av markedskroner på ulike bøker betyr at vi utarbeider en logisk og faglig markeds- og informasjonsstrategi tilpasset hver bokutgivelse og dens egenart. Det spilles på et stort spekter av muligheter og aktiviteter - fra opplesinger, debattmøter og omfattende bokhandlerpresentasjoner, til katalogdeltakelse mm. Dette er ikke alltid klassisk markedsføring er det mest virkningsfulle for den enkelte bok.

JEG ER MARKEDSDIREKTØR i et utpreget breddeforlag hvor utgivelsene spenner fra de mest salgbare og folkekjære titlene til lyrikk, essays og debattbøker, og min jobb er å gjøre en god salgs- og kommunikasjonsjobb for alle våre utgivelser. Vi har gjort en god jobb når vi har realisert det kommersielle og kunstneriske potensialet i alle våre titler, fra de smale titlene til bestselgerne. Vi trenger både den smale og den brede litteraturen i et levende bokmarked, og vi trenger et markedsapparat som forstår bøkenes individualitet og som dermed kan håndtere hele bredden, også bestselgerne.