SØKER STØTTE: «Kulturdepartementet bør si ja til søknaden», skriver artikkelforfatteren i en appell til kulturminister Hadia Tajik (bildet). Foto: Bjørn Langsem
SØKER STØTTE: «Kulturdepartementet bør si ja til søknaden», skriver artikkelforfatteren i en appell til kulturminister Hadia Tajik (bildet). Foto: Bjørn LangsemVis mer

Kulturdepartementet bør støtte snl.no

Hver fjerde nordmann er aktiv bruker av nettleksikonet i måneden.

I 2010 annonserte Kunnskapsforlaget at de ikke lenger kunne tjene penger på et papirbasert leksikon på norsk. Det var ikke lenger noe marked for oppslagsverk i bokform. For norske kunnskapsmiljøer skapte nedleggelsen usikkerhet om hva som nå skulle anbefales som sikker kunnskapskilde for undervisning i skoler og høyere utdanning. Kunnskapsmiljøene støttet derfor et forslag om at Staten skulle overta finansieringen av en digitalisering av leksikonet. Følgelig vakte det stor oppsikt da den daværende kulturministeren nektet å støtte digitaliseringen. Slik underminerte hun effektivt at den viktigste begrunnelsen for kunnskapsinstitusjonene i samfunnet, er å gi samfunnets medlemmer tilgang til sikker kunnskap.

Professor Kristian Gundersen har dokumentert i sin viktige bok «Snåsakoden» at selv innbyggerne i et av de landene som med høyest utdannet befolkning, vil ha tillit til humbug når de ikke er tilfredsstillende informert om vitenskapelige funn. Store norske leksikon må forstås en kunnskapsinstitusjon på linje med samfunnets skoler, høyskoler og universiteter. Derfor har utviklingen av det nettbaserte Store norske leksikon siden 2010 blitt støttet av blant andre Universitetet i Oslo og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Det kvalitetssikrede og digitale snl.no blir brukt. Hver fjerde nordmann er aktiv bruker av nettleksikonet i måneden. For folk flest i Norge er Store norske leksikon på nett den mest brukte kilden for kunnskap. Det er et imponerende resultat som må følges opp politisk. I disse dager søker Store norske leksikon Kulturdepartementet om støtte til et mindre beløp på 5,2 millioner kroner. Kulturdepartementet bør si ja til søknaden.

Begrunnelsene kan være de følgende:

Store norske leksikon gir norske innbyggere til en hver tid oppdatert kunnskap om alle vitenskapelig utviklede kunnskapsområder. Leksikonet er en garantist for at den vitenskapelige kunnskapsutviklingen blir formidlet og forvaltet på en demokratisk måte til samfunnets medlemmer uansett alder og sosial bakgrunn.

Store norske leksikon utvikler norsk språk. Det gjør kunnskapens fagbegreper tilgjengelige og forståelige for innbyggerne. Slik myndiggjør det folk flest, og gir folket muligheter til å delta i samfunnsdebatten på en kunnskapssikret måte.

Store norske leksikon utvikler den digitale norske tekstkulturen og utvider samfunnets forståelse av hva litteratur er, uavhengig om litteraturen er publisert digitalt eller på papir. Gjennom å støtte nettleksikonet utvider og utvikler Kunnskapsdepartementet litteraturpolitikken.

Følg oss på Twitter