Kultureliten finnes

ELITISME: Landet slår sprekker, skrev John O. Egeland i Dagbladet mandag 10. desember, i et av de mest tankevekkende innlegg skrevet i en norsk avis på lenge. Han beskrev hvordan den selvbestaltede samfunnseliten mangler politisk og kulturell nysgjerrighet, og han brukte bygdefolk midt i rovdyrkonflikten og enkelte grupper innvandrere som eksempler på folk som ikke blir sett av samfunnets meningsdannende elite.

En hel næring, nemlig sauehold, er truet av nedleggelse, på grunn av rovdyr. Beiteretten er i praksis konfiskert av storsamfunnet, for å bruke Egelands ord. Det er dramatisk og alvorlig, og interessant nok: Knapt nok kommentert i riksavisene. Hvis man holder seg i hovedstaden, vil man oppleve folkegrupper som står helt utenfor storsamfunnet. Ute i bydelene er det sterke motsetninger mellom ungdomsgrupper langs etniske skillelinjer. Landet slår virkelig sprekker, og Egeland setter helt ulike fenomener inn i en slående viktig sammenheng. Tilliten til storsamfunnet er borte, hos flere svært ulike grupper i befolkningen.

Lørdag svarer en opprørt Knut Faldbakken, der han angriper Egeland for alt mulig tullball han aldri har sagt. Til forfatter å være er Faldbakken utrolig dårlig til å lese. Egeland sa faktisk ikke at kultureliten er unødvendig. Han sa tvert i mot at den viktige samfunnseliten er selvopptatt. Det blir til fulle bekreftet av Faldbakken selv. Som en god gammel traver i den samme eliten oppfatter han ikke at artikkelen handlet om marginaliseringen av store grupper i det norske samfunn.

Faldbakken så bare at artikkelen var et angrep på hans egen klan. Faldbakkens svar bekrefter til fulle Egelands poeng om at kultureliten ikke ser skogen for bare – seg selv.

Festlig nok følger Dagbladets redaksjon opp med en liten test: «Tilhører du kultureliten»? Redaksjonen bidrar ytterligere til å spore av Egelands anslag til debatt. Tilhører jeg kultureliten? Selvfølgelig, det var det det handlet om! Meg selv, meg selv, meg selv!

Dagbladet burde trykke Egelands artikkel om igjen, av to grunner: For det første fordi Faldbakken åpenbart bør lese den en gang til. For det andre fordi den var så god. Landet slår virkelig sprekker, og Egeland gir et vesentlig politisk bidrag ved å peke på betydningen av det. Så kunne jo lørdagens test, «tilhører-jeg-kultureliten» erstattes av en kunnskapstest: Hva vet du egentlig om innvandrerbefolkningen, om primærnæringene, om næringsstruktur og ulike gruppers vilkår og verdier i Norge? Er du politisk og kulturelt nysgjerrig på andre, eller roter du helst rundt i din egen klan? Det var spørsmålet Egeland stilte til kultureliten. Og han fikk et svært tydelig svar.

Kultureliten finnes