Kulturell outsourcing

ARBEIDSMARKED: Dagbladet skriver 30. mars om at The Tynset Project skal produsere en forestilling støttet av Norsk Kulturråds midler til fri scenekunst. Gruppen velger å bruke latviske skuespillere fordi de er billige. «Skuespillerne får godt betalt etter latviske forhold», sier pressetalsmannen til Dagbladet. Som politisk provokasjon er dette virksomt fordi det synliggjør mangelen på midler i det frie scenekunstfeltet. Det stiller også store spørsmål ved måten Norsk Kulturråd velger å fordele sine midler.Norsk Skuespillerforbund har en avtale med vår arbeidsgiverorganisasjon, Danse og Teatersentrum, som regulerer arbeidet i det frie scenekunstfeltet. Denne avtalen er basert på anbefalte satser. Disse satsene tilsvarer lønningene innefor våre institusjonsteatre.Innenfor andre arbeidsfelt som film, TV og de statlig støttede teatrene har vi tariffavtaler. Disse avtalene sikrer at alle skuespillere får samme lønn og vilkår uansett nasjonalitet.Det er kunstnerisk viktig at utenlandske kunstnere kan tilføre sin kompetanse til norsk scenekunst, men dette må skje på kunstneriske vilkår og ikke være fundert i at de er billig arbeidskraft! Norsk Kulturråd må revurdere måten rådet velger å fordele sine midler. De prosjektene som støttes må være økonomisk forsvarlig å gjennomføre ved at de involverte skuespillerne får anstendig lønn basert på våre anbefalte satser. Anstendig lønn er en lønn det er mulig å leve av i Norge.Vi ber derfor om at det slåes fast i retningslinjene at midlene til fri scenekunst skal støtte produksjoner som produseres i Norge og/eller på avtaler som samsvarer med de anbefalte satsene i Norsk Skuespillerforbunds avtale med Danse og Teatersentrum. Hvis ikke bidrar Norsk Kulturråd i realiteten til sosial dumping av statens midler til fri scenekunst.