Kulturelle konflikter

Hva er det med Russland?

Et hovedtema for Pomerants er verdenskulturene. Den amerikanske historikeren Samuel P. Huntington tror kulturkonflikter på verdensbasis kommer til å ta over for økonomiske og ideologiske. Pomerants ser de samme forskjellene som berikende og utfyllende, som gjensidig hjelpende til ny forståelse.