Kulturen vil ikke flytte

Sp-forslag får liten støtte.

Senterparti-leder Åslaug Haga får liten støtte for å flytte mer av kulturlivet ut fra Oslo. Lederne for de store kulturinstitusjonene vil ikke være med på lasset.

Sp-lederen sier til NRK at det opplagt finnes administrative stillinger innenfor kulturlivet som kan flyttes ut.

Men direktøren i Norsk Kulturråd, Ole Jacob Bull er en av dem som ikke vil flytte ut av hovedstaden. Han mener det er viktig med nærhet til departementene som styrer pengesekken og kunstnerne som skal ha penger. Kulturrådet har 50 ansatte.

En annen som ikke vil være med på Hagas flyttelass er direktøren ved Filminstituttet, Vigdis Lian.

– Det er folk som har tilhørlighet og familie her. Å flytte på oss som et distriktspolitisk virkemiddel håper jeg i beste fall er en valgøvelse, sier hun til NRK.

(ANB)