- Kulturfagene raseres

Kulturfagstudentene ved Universitetet i Oslo samler seg i dag til protest mot barberingen av undervisning og forskning neste vår. I morgen rykker de ut i gatene, i et tverrfaglig demonstrasjonstog med de økonomiske forholdene for høyere utdanning som tema og Stortinget som mål.

I dag avholdes et møte ved Historisk-filosofisk fakultet, der både den nytilsatte universitetsrektoren Kaare Norum, undervisningsministerens politiske rådgiver Knut Arild Hareide og fakultetets ledelse skal møte studentene.

Mindre undervisning, ingen kollokviegrupper, usikkerhet omkring hvorvidt det blir avholdt eksamen - det er vårens perspektiver for studenter ved Institutt for kulturstudier.

- Smertegrensen for god undervisning er nådd for lenge siden. Kulturfagene står i reell fare for å forvitre fullstendig, sier Birger Kolsrud Jåsund, leder av fagutvalgene på etnologi, folkloristikk, religions- og idéhistorie. Alle fire fagene får, hvis budsjettforslaget følges, bare en tredjedel av anbefalt undervisning neste semester.

Forsvinner

- Kollokvie- og gruppeundervisning forsvinner fullstendig. Vi får bare nedkuttete forelesningsrekker - altså den typen undervisning man ønsker minst. Hadde dette vært næringslivet, ville Institutt for kulturstudier vært konkurs. Av et budsjett på 16 millioner, der 13 går til faste lønninger, skal tre millioner kuttes. Det innebærer at alle midler til timelærere, forskning og kollokvier forsvinner, sier Birger Kolsrud Jåsund.

Han formulerer en knallhard kritikk av Universitetets ledelse:

- Lucy Smith og kollegiet har de siste årene vært en snill logrebikkje for departementet, ikke den pitbullen Universitetet trenger.

Dramatisk

Dekanus ved Historisk-filosofisk fakultet, Even Hovdhaugen, betegner situasjonen som dramatisk, men framhever likevel at det kunne vært enda verre:

- 1999-budsjettet er bedre en fryktet. Vi har allerede foretatt harde kutt. En venner seg til alt, men akkurat dette burde en kanskje ikke venne seg til. Vi har ikke helt oversikten over konsekvensene ennå, men jeg er klar over at Institutt for kulturstudier har en meget dramatisk situasjon. Både HF og Samfunnsvitenskapelig fakultet rammes hardt av kuttene, men HF får det tøffest, siden vi har så mange små fag, sier Hovdhaugen.