KulTurid

Turid Birkeland ble ikke kringkastingssjef enda hun har vært kulturminister for Arbeiderpartiet. Men hun fikk en annen utakknemlig jobb: kultursjef i NRK.

- Dette er drømmejobben for meg, fordi jeg er engasjert i kultur, interessert i medier og opptatt av ledelse, sier Birkeland.

Jaggu sa hun drømmejobb: inkludert Kringkastingsorkestrets 59 musikere, består NRKs kulturavdeling av 200 medarbeidere. Det er sju ganger flere enn Dagbladets, og fanden skal vite at den er vanskelig nok å lede. Birkeland har kanskje ikke oppdaget det ennå, men kulturarbeidere vil helst ikke ledes - ikke av annet enn sine egne tanker. De vil helst ha sjefer som ikke blander seg, men lar dem holde på med sitt.

MEDARBEIDERNE ER likevel ikke det verste som møter kulTurid. Nei, det er hennes tidligere politiske motstander - høyremann, liberalist og nytilsatt kringkastingssjef John G. Bernander. Skal hun lykkes som kultursjef, må hun overbevise ham om at NRK fortsatt skal satse penger på de relativt smale, og derfor relativt kostbare, programmene som Birkeland nå er blitt sjef for. Som for eksempel «Kunst nå» på NRK1, om «Nyhetsblikk» og «Hovedscenen» på NRK2, samt P2-programmer som «Kulturbeitet», «Radiofront», «Boktilsynet», «Kulturnytt», «Midt i musikken», «Wok» og «Hallo i uken». Den siste tidas kamp om kronene i NRK lover ikke godt. Kulturredaksjonen har mistet «Kritikertorget», og snart forsvinner «Filmredaksjonen» og «Spillerom» på NRK2.

BIRKELANDS FORGJENGER Synne Skouen, som forlot stillingen i protest mot NRK-ledelsens budsjettkutt og stadige omorganiseringer, etterlot seg følgende avskjedshilsen i et brev til de ansatte: «NRK er som helhet i en vanskelig situasjon, og kulturavdelingen har som alle andre måttet forholde seg til dette, men jeg konstaterer at vi - og framfor alt det kulturinteresserte publikum - er blitt urimelig hardt rammet.»

- Jeg har ingen programerklæring å komme med nå, men jeg har ideer, sier Birkeland om hvordan hun vil styre NRK-kulturen, og forholder seg ellers klokelig til «de rammer som er lagt» for avdelingen.

HVA ER DET SÅ HUN HAR, som gjør henne skikket til å lede den største avdelingen på NRK Marienlyst? Det er ikke medieerfaringen, for det finnes svært mange som kan matche Birkelands meritter som programleder og produsent. Birkeland har derimot vært kulturminister, som i forrige århundre ville gjort henne skikket til å lede hele NRK, hun har vært stortingsrepresentant og leder av AUF. Hun har også vært medlem av Allmennkringkastingsrådet, styreleder i programrådet for P4, styremedlem i Black Box Teater og i Risør Kammermusikkfestival - men sine viktigste kvalifikasjoner har hun altså fått gjennom en karriere i Arbeiderpartiet. Ingen bråker med det nå som Høyre har fått kringkastingssjefen, spørsmålet er om NRK bringes videre ved at de to partiene skifter om å ha sine folk i institusjonens toppstillinger.