Kulturkaos i NRK

NRK har de siste seks åra startet 21 ulike kulturmagasin på tv. 15 av dem er borte fra skjermen. Bare «Bokbadet» og konsertprogrammet «Hovedscenen» har stått løpet ut.

DE SISTE ÅRA har NRKs kulturprogrammer skiftet titler, sendetider og programledere så raskt at den jevne seer for lengst er falt av lasset.

Til høsten lanserer NRK nok et kulturmagasin, «Store Studio», som er det ferskeste eksemplet i en lang serie med kultursatsinger på statskanalen.

Dagbladet har med hjelp fra fjernsynsarkivet i NRK funnet ut at statskanalen de siste seks åra har sendt 21 ulike kulturmagasin på tv. I dag er 15 borte fra skjermen.

BARE «BOKBADET», som ble sendt for første gang 6. september 1996, samt konsertprogrammet «Hovedscenen» som hadde premiere våren 1998, har holdt stand. I dag heter de temmelig ferske kulturmagasinene «Profil», «MedieMenerne», «Stereo» og kryptiske «Safari», som er et design- og arkitekturprogram.

Enda verre er det kanskje å finne ut hvem som er programleder, og når og hvor hvert enkelt program kringkastes.

Lisenskanalen er forpliktet til å formidle kultur ut i de norske hjem, men i kampen om seerne og pengene er NRKs kulturavdeling blitt en kasteball i NRK-systemet.

PÅ STARTEN og midten av 1990-tallet regjerte «Kulturoperatørene». Siden har skiftningene vært hyppige på begge kanalene. Da NRK2 kom på lufta høsten 1996, satset kanalen på det eksperimentelle og kontroversielle kulturprogrammet «Puck». Programleder Erling Fossen gikk etter uoverensstemmelser med daværende kanalsjef Stein Roger Bull. Martin Gaarder overtok jobben som programleder, men ble siden erstattet av Kristin Rosenløw Eeg.

NRKs kultursjef Turid Birkeland var programleder i kulturprogrammet «Apropos», som gikk høsten 1998 og våren 1999. Programmet skiftet siden navn til «Nyhetsblikk», som i dag har fått tittelen «Stereo» - selv om innholdet stort sett er det samme og programlederne fremdeles heter Erik Aasheim og Nina Stensrud Martin.

BIRKELAND INNRØMMER at stadig nye kultursatsinger kan skape forvirring hos seerne, men sier at saken har to sider: å holde fast på et konsept kan gi inntrykk av at NRK er statisk og kjedelig.

- Tv er, og skal også være, et medium som stadig er i forandring, fordi det hele tida vil være et behov for fornyelse. I noen tilfeller er programinnholdet så endret at man må skifte navn på program, selv om programlederne er de samme, sier Birkeland.

- Er det slik at satsingen ikke har vært så heldig - og i noen tilfeller mislykket - når dere ofte skifter navn på kultursatsinger?

- Jeg tror at man kan si at det har vært delte meninger om programmet når det tas av eller skifter innhold og tittel. Jeg klarer imidlertid ikke å se at det er noe spesielt for kulturprogrammene. Det eneste som har gått i lang tid i underholdningsavdelinga, er «Først og sist» med Fredrik Skavlan, sier Birkeland.

- Er det ikke slik at underholdningsavdelinga har flere faste sendetidspunkt slik at seerne lettere kan henge med?

- Her er vi ved kjernen. Det som kan skape forvirring er at vi ikke har etablert et tidspunkt for når man kan se et godt kulturprogram på NRK, sier Birkeland.

BIRKELAND SIER at hun likevel ikke opplever det som problematisk at kulturprogrammene stadig flyttes rundt på sendeskjemaene.

- Jeg tror det hadde vært mye mer dramatisk for ti år siden. Seervanene er ikke så stabile som før, særlig blant de yngre seere. Problemet for dem som skal lage sendeskjemaet i dag, er heller at det er for mange faste flater, slik at det er lite rom for å snu seg rundt når seervanene endres. Vi skal også huske at 90 prosent av kulturprogrammene lages for radio, som er et medium som er bedre egnet til fordypning, sier Birkeland.

- Mange opplever kultur og kunst som veldig visuelt og lite verbalt. Er ikke da tv et ypperlig medium å formidle slike opplevelser?

- Tv skal ikke stå i veien, men være en god formidler av kunst og kultur. Det er vanskelig. Grunnholdningen til det norske folk er at vi er en naturnasjon, ikke en kulturnasjon, sier Birkeland. Artikkelforfatterne er journalister i Dagbladets kulturavdeling

«STEREO»: Nina Stensrud Martin og Erik Aasheim ledet programmet «Nyhetsblikk» fra 2. oktober 2000 til 13. desember 2001. Nå er de programledere i «Stereo», som har vært på skjermen siden 14. januar i år. - Jeg tror NRK har mer å hente ved å være tydeligere på branding, sier kultursjef Turid Birkeland.