- Kulturlivet trenger sponsorer

Kultur-Norge sliter med økonomien, meningsmålingene gir kulturfiendtlighetens parti vind i seilene, og kulturminister Ellen Horns første budsjettforslag vakte knapt jubel i kulturlivet. Er tida inne for mesener og sponsorer?

- Kulturminister Ellen Horn, må næringsliv og enkeltpersoner belage seg på å ta større ansvar for finansieringen av kulturlivet?

- Det virker iallfall som om næringslivets interesse for kultursponsing er større enn det som i praksis blir noe av. Det kan skyldes at vi ikke har noen stor tradisjon for kultursponsing i Norge, fordi vi har relativt høy offentlig finansiering i forhold til mange land.

Må våge mer

- Hos oss er det blitt en tankemåte og en sannhet at «kulturlivet kan ikke leve av markedet alene, så der må det offentlige inn med støtte». Har vi nådd taket for hvor mye det offentlige er villig til å investere i et kulturliv?

- Det håper jo ikke jeg! Men vi er nok ved et punkt der vi må våkne av tornerosesøvnen og bli noe mer kreative i å tenke alternative løsninger. Jeg er opptatt av hvordan vi kan få næringslivet til å bidra mer utenfor den opplagte mainstreamkulturen. For det er det som skjer i dag: Du kan få sponsormidler til Oslo-Filharmonien, Molde-festivalen og Operaen, men kommer du til Ultimafestivalen, begynner det å skrante. For frie grupper er det svært vanskelig. På dette nivået er det mange små aktører, og jeg har lurt på om de ikke burde samordne seg og forsøke å stimulere næringslivet til å våge litt mer, for eksempel skyte penger inn i en pott som kunne nyttes av flere.

Lite attraktivt

- Kan staten gjøre det mer attraktivt for næringslivet å gå inn i sponsorrollen? Jeg tenker på momsfritak på sponsormidler, fradragsrett for gaver og den type grep?

- Vi har ikke så veldig sjenerøse ordninger, synes jeg, og jeg har satt meg fore å undersøke om det går an å gjøre det mer attraktivt å drive kultursponsing. Det ligger et incitament i det at man får glede av å gi penger til formål som kommer fellesskapet til gode, for det er jo det dette handler om, å berike floraen av kulturliv. Skal vi få det til å monne litt, må vi nok gjøre det mer attraktivt å være sponsor. Men jeg vet ikke om det er mulig, mange mener at det er vanskelig innenfor vårt system.

På dagsordenen

- Kan man ikke gjøre noe med systemet?

- Jeg har foreløpig begynt å grave i dette for å undersøke hvilke begrensninger som finnes.

- I dag har privatpersoner som ønsker å gi en pengegave til kulturformål ingen fradragsrett for beløp ut over 900 kroner. Det oppmuntrer ikke akkurat til mesenvirksomhet?

- Nei, det gjør ikke det. Men hele problemstillingen om ulike former for privat finansiering er satt på dagsordenen i departementet. I åpningstalen på Ultimafestivalen sa jeg at dette i og for seg ikke er noe som kulturministeren skal drive med, men at jeg synes at det å vurdere mulighetene for å stimulere til økt innsats er interessant og relevant for Kulturdepartementet. Vi har også satt i gang et utredningsarbeid i forbindelse med kulturmeldinga som skal være klar i 2002, så dette kommer forhåpentligvis til å være et element der, sier kulturminister Ellen Horn.

TRENGER SPONSORER : Kulturminister Ellen Horn vil gå nye veier for å skaffe penger til kulturlivet. Privat finansiering er satt på dagsordenen i departementet, og blir en del av kulturmeldinga i 2002.