- Kulturløftet er først og fremst et vellykka retorisk grep

Kulturforsker hardt ut mot den rødgrønne regjeringas kulturpolitikk.

Milliardsatsing: Den rødgrønne regjeringa har styrket kulturbudsjettet med nesten fem milliarder siden 2005. Her representert ved operaen i Oslo. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
Milliardsatsing: Den rødgrønne regjeringa har styrket kulturbudsjettet med nesten fem milliarder siden 2005. Her representert ved operaen i Oslo. Foto: Benjamin A. Ward / DagbladetVis mer

(Dagbladet): - Det har absolutt vært et løft i kulturpolitikken de siste åtte årene, mener Arnfinn Bjerkestrand, andre nestleder i Kulturrådet og styreleder i Fond for utøvende kunstnere.
 
Han er svært positiv til hva de rødgrønne har fått til, og trekker særlig fram at målet om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur, er så godt som nådd. I 2013-budsjettet er nesten ti milliarder, 0,96 prosent av statsbudsjettet, tilgodesett kultur.

- Det er en milepæl som viser at politikken har vært vellykka, mener Bjerkestrand.

Listen over kulturpolitiske serier for de rødgrønne inkluderer blant annet:

•    En nesten dobling av kulturbudsjettet siden 2005-nivået på 5,1 milliarder
•    Innføring av bokloven
•    Nytt Munch-museum
•    Nytt nasjonalmuseum
•    Innføring av kulturloven

Bjerkestrand berømmer de rødgrønne for å ha gjort kulturpolitikk til realpolitikk.

- Det er ikke lenger en salderingspost, men et politikkområde man nå ser at er viktig for samfunnet som helhet. Utfordringen er å få dette til på lokalnivå, uten at det blir lagt for mange føringer på kommunepolitikken.

Bjerkestrand mener også at innføringen av kulturloven, som tydeliggjør det offentliges ansvar for å satse på kultur, kan vise seg å bli viktig etter valget.

Akkurat det er ikke kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane enig i.

- Kulturloven ble innført i 2007, og har ikke betydd noen ting. Det sier også Enger-utvalget. Loven har rett og slett vært praktisk verdiløs, sier kulturforskeren.

Kulturløftet, som er den rødgrønne regjeringas felles plattform for kulturpolitikken, ble lansert i 2005. Den ble oppdatert i 2009 med Kulturløftet 2, og i midten av august legger kulturminister Hadia Tajik fram nummer tre i rekka.

FORNØYD: Kulturrådstopp Arnfinn Bjerkestrand mener de rødgrønne har gitt et solid løft til kulturfeltet, og ikke minst gjort kultur til realpolitikk. Foto: Terje Mosnes
FORNØYD: Kulturrådstopp Arnfinn Bjerkestrand mener de rødgrønne har gitt et solid løft til kulturfeltet, og ikke minst gjort kultur til realpolitikk. Foto: Terje Mosnes Vis mer

Arnestad mener Kulturløftet først og fremst er et svært vellykka retorisk grep.

- Det er et løfte om et løft, og høres unektelig flott ut. De har også lyktes med å nå flere av målene, og det har vært et løft i form av en betydelig realvekst. Men det er et stort men her, sier han og hevder følgende:

•    Økingen i bevilgninger står ikke i forhold til innhold og publikumsoppslutning
•    Det mangler mål som kan fortelle om det har vært en kvalitetsheving
•    Biblioteksatsingen er mislykket
•    Kulturarbeidet for barn og unge har vært for dårlig

- Vi har fått mer, men har vi fått bedre kultur, spør Arnestad.

Han viser til Enger-utvalget, som i vår la fram sin utredning om virkningene av «Kulturløftet». Der gjorde Arnestad en analyse som viser at 25 prosent av kulturløft-midlene går til frivillige organisasjoner, hovedsakelig i form av momskompensasjon.

- De store organisasjonene i frivillig sektor er knyttet til idretten, og om lag 20 prosent av kulturløftet har således gått til idrettsorganisasjoner. Det er grovt underkommunisert i debatten i etterkant av Enger-rapporten, mener han.

Forskeren etterlyser en debatt om hvor langt man skal gå for å prioritere idretten på bekostning av andre felt i kulturlivet, og nevner blant annet folkebibliotekene.

- Her har Kulturløftet vært fullstendig mislykket. De kan skylde på at det er et kommunalt ansvar, men det holder ikke. Det samme gjelder kulturarbeid for barn og unge. Jeg er veldig spent på hvordan kritikken fra Enger-utvalget kommer til syne i «Kulturløftet 3». Så langt tyder lite på at kulturministeren har tatt kritikken inn over seg, sier Arnestad.

Geir Ramnefjell, kulturredaktør i Dagbladet, sier at den rødgrønne regjeringen har profilert seg på kultur, og vist vilje til å satse gjennom store, økte bevilgninger.

- Det vil bli stående som det viktigste inntrykket. Trond Giske sørget også for en annen viktig endring - at populærkulturen ble viet større oppmerksomhet fra bevilgende myndigheter.

KRITISK: Kulturforsker Georg Arnestad stiller seg tvilende til at kulturministeren har tatt kritikken fra Enger-utvalget til etterretning. Foto: Arne Stubhaug
KRITISK: Kulturforsker Georg Arnestad stiller seg tvilende til at kulturministeren har tatt kritikken fra Enger-utvalget til etterretning. Foto: Arne Stubhaug Vis mer