- Kulturløftet står på spill

Kulturminister Trond Giske mener Frp i regjering vil reversere kulturløftet og dermed ødelegge hans kjæreste hjertebarn.

BEKYMRET: Frp vil kutte kulturbudsjettet med 900 millioner kroner dersom de kommer til makta. Kulturminister Trond Giske mener dette vil reversere kulturløftet. Foto: Hans Arne Vedlog.
BEKYMRET: Frp vil kutte kulturbudsjettet med 900 millioner kroner dersom de kommer til makta. Kulturminister Trond Giske mener dette vil reversere kulturløftet. Foto: Hans Arne Vedlog.Vis mer

||| Kulturvalgkampen er definitivt i gang. Giskes årlige skrytekonferanse ble innledet av en kort forestilling med Robin Hood på trøndersk.

Kulturministeren hevdet riktignok at det var en ren tilfeldighet at det var akkurat dette stykket som ble spilt, men han syns nok det passet bra da de tre skuespillerne samstemt proklamerte: «Ta fra de rike og gi til de fattige» og «Når man er tre går allting an».

For Giske mener de tre regjeringspartiene har fått til store ting i løpet av sine fire år lange periode.

- Den rødgrønne regjeringen har gjennomført et kulturløft større en noen gang tidligere og har gitt to milliarder kroner på fire år, sier Giske til Dagbladet.
 
- Reverserer kulturløftet
Kulturministeren mener det kommende stortingsvalget vil representere et veiskille i norsk kulturpolitikk og frykter at hans store hjertebarn «kulturløftet» vil lide dersom Frp kommer til makta.

- Valget vil være dramatisk avgjørende for norsk kulturliv. Kommer Frp i regjering vil de ikke bare stanse kulturløftet, de vil også reversere det, og kutte satsningen med 1 milliard kroner, hevder Giske.
 
- Det vil også være naivt å tro at en borgerlig regjering vil kunne demme opp mot et Frp med 25% oppslutning.

Folkelig kultur
Ulf Erik Knudsen sitter i Familie- og kulturkomiteen for Frp. Han benekter ikke at det vil bli en dreining i kulturpolitikken hvis Frp får være med og bestemme.

- Det er riktig at vi vil kutte 900 millioner kroner i kulturbudsjettet. Vi har vært klare og tydelige på at vi ønsker et mer begrenset kulturbudsjett, sier han.

Ifølge Knudsen vil Frp flytte mye av kultursatsningen over til det han beskriver som «den folkelige kulturen i norske kommuner».

- Vi vil bruke mindre på prestisjetunge prosjekter, og mer på idrett, korps og kor, sier Knudsen.

- Dårlig tid
Også andre kritikere har stilt spørsmålstegn ved Giskes prioriteringer. Opphavsrettforkjempere mener åndsverkloven burde ha blitt tilpasset dagens utbredte piratkopiering. Trine Skei Grande (V) syns det er oppsiktsvekkende at revisjon av loven har blitt utsatt til 2010. Giske forklarer seg med at dette er et komplisert tema.

- Dette er et stort og viktig spørsmål jeg ønsker å ta tak i, men som forutsetter grundig arbeid.

- Du har altså ikke hatt tid?

- Dette er noe jeg ønsker å jobbe videre med hvis jeg får lov til å fortsette etter valget, svarer han.