PENGER, PENGER, PENGER: Forfatter og Minerva-skribent Kristian Meisingset sier det rødgrønne kulturløftet, med store økninger i kulturbevilgningene, har vært en flopp.
Nina Hansen / Dagbladet
PENGER, PENGER, PENGER: Forfatter og Minerva-skribent Kristian Meisingset sier det rødgrønne kulturløftet, med store økninger i kulturbevilgningene, har vært en flopp. Nina Hansen / DagbladetVis mer

- Kulturløftet var mislykka

Høyresida mener vi nå kan slå fast at den rødgrønne kulturpolitikken var en flopp. Arbeiderpartiet sier det hagler stein i glasshus.

(Dagbladet): Tirsdag kunngjorde Riksrevisjonen en gjennomgang av forvaltningen av statlige selskaper. 

Operaen, Nationaltheatret, Den Nationale Scene, Carte Blanche, Rogaland Teater og Trøndelag Teater er alle evaluert, og Riksrevisjonen hevder den store økningen i kulturkroner bare i liten grad har kommet publikum til gode. De seks nevnte institusjonene fikk til sammen 630 millioner i støtte i 2005, mot 1 milliard i 2014, justert for prisvekst. 

I stor grad har det rødgrønne kulturløftet dekket pensjonsutbetalinger og drift av kulturhusene, hevdes det, samtidig som publikumsstrømmen ikke har økt særlig de siste årene, økte bevilgninger til tross. 

- Ikke overraska Kristian Meisingset, forfatter av boka «Kulturbløffen», er ikke forbausa. Han mener vi nå kan slå fast at det rødgrønne kulturløftet var en flopp.

- Riksrevisjonens funn er ikke overraskende. De bekrefter det som har vært kjent lenge: Den rødgrønne kulturpolitikken er feilslått. Økte kulturbevilgninger har ikke gitt mer kultur eller flere publikummere, sier Meisingset.

Han mener dette bør endre måten politikere snakker om kultur på. 

- Mer penger gjør ikke at kulturen åpnes opp for alle. Målet bør i stedet være mer kultur av høy kvalitet for pengene, og da må institusjonene åpne opp og samarbeide mer med frilansere og eksterne grupper, fortsetter han. 

Øser ut penger Høyres kulturpolitiske talsperson, Svein Harberg, sier partiet hans arbeider med å rette opp skjevhetene Arbeidpartiet skapte.

- Riksrevisjonen understreker noe vi var obs på fra før av. Kulturløftet ga sterkere organisering i kulturlivet, men skapte ingen økt kulturbruk, og det sørget heller ikke for at kunstnerne fikk mer å rutte med, sier han.

En rapport publisert i vinter ropte varsku rundt den økonomiske situasjonen norske kunstnere lever under. 

- Derfor har vi jobbet med å innordne kulturlivet til å stå mer på egne bein, og det var nødvendig. Vi har nå fått klare svar på at man ikke bare kan øse ut penger til kulturen og forvente mirakler.

- Er Arbeiderpartiet fortsatt mest opptatt av å telle kroner?

- Ja, det syns jeg de er.
  Stein i glasshus Arbeiderpartiet beskylder høyresida for å kaste stein i glasshus. De mener tirsdagens dom fra Riksrevisjonen ikke betyr at man har skylt kulturpenger ned i do.

- Tvert imot. Her kaster Høyre stein i glasshus. Ingen, jeg gjentar ingen, av institusjonene det her er snakk om nyter godt av blå kulturpolitikk. Manglende satsing, Kutt i budsjettene og et naivt fokus på at markedet skal ta en større rolle bidrar ikke til å bedre problemet med store utgifter i institusjonene, sier Anette Trettebergstuen, partiets kulturpolitiske talsperson. 

- Det har vært helt nødvendig å bygge hus og scener, for å gi kulturen gulv å utfolde seg på. Vi er opptatt av resultater, avslutter hun. 

Statssekretær i kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, sier regjeringa «har merket seg» rapporten fra Riksrevisjonen.

- Vi har merket oss anbefalingene som Riksrevisjonen har kommet med i rapporten, og vil ta dette med oss i den videre oppfølgingen av selskapene, sier han.