Kulturministeren glad for ny bransjeavtale

TRONDHEIM (NTB): Kulturminister Anne Enger Lahnstein er glad for at Den norske Bokhandlerforening (DnB) og Den norske Forleggerforening (DnF) er blitt enige om en skisse til en ny bransjeavtale for bøker.

Politisk boknøtt

«Svært positivt», sier Lahnstein i en pressemelding etter at skissen ble presentert i dag.

- Bransjeavtalen har vært et vesentlig kulturpolitisk virkemiddel, som det er viktig å ta vare på. Jeg er glad for at bokbransjen og regjeringen har samme syn på dette.

Lahnstein viser til Voksenåsen-erklæringen der det blir understreket at regjeringen vil bidra til å opprettholde bransjeavtalen for å sikre like bokpriser og tilgjengelighet på bøker i hele landet.

- En viktig forutsetning er selvsagt at bransjen selv slutter opp om disse målene gjennom den avtaleskissen som nå foreligger, sier statsråden, som understreker at hun ennå ikke kjenner detaljene i skissen

(NTB)