NY ORDNING: Kulturminister Linda Hofstad Helleland baserer seg på en antakelse om at kunstnerorganisasjonene bare oppnevner egne medlemmer til stipendkomiteene, skriver artikkelforfatterne. Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet
NY ORDNING: Kulturminister Linda Hofstad Helleland baserer seg på en antakelse om at kunstnerorganisasjonene bare oppnevner egne medlemmer til stipendkomiteene, skriver artikkelforfatterne. Foto: Jørn H. Moen / DagbladetVis mer

Debatt: Kunstnerstipend

Kulturministeren skyter spurv med kanoner

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er i ferd med tvinge gjennom en dramatisk endring av regelverket som holder staten på armlengdes avstand fra kulturen.

Meninger

Kunstnerorganisasjonenes forslag til løsning er blitt fullstendig ignorert. Komiteene som behandler søknadene om kunstnerstipend velges i dag av de 29.000 medlemmene i kunstnerorganisasjonene. Kulturministeren ønsker nå at det regjeringsoppnevnte utvalget for Statens Kunstnerstipend skal overta retten til å utpeke komiteene. I dette utvalget på fem personer er kunstnere i mindretall.

STYRELEDER: Hilde Tørdal.
STYRELEDER: Hilde Tørdal. Vis mer

I Dagbladet 26. og 31. oktober argumenterer Helleland for at dette vil gi «mer makt til kunstnerne». Hun baserer seg på en antakelse om at kunstnerorganisasjonene bare oppnevner egne medlemmer til stipendkomiteene. Selv om dette har vært tilfellet for noen av organisasjonene, gjelder det slett ikke alle, og i komiteen for billedkunst, en av de største komiteene, sitter det for lengst uorganiserte kunstnere.

StYREMEDLEM: Erik Friis Reitan.
StYREMEDLEM: Erik Friis Reitan. Vis mer

I kunstnerorganisasjonenes høringssvar til utredningen av Statens Kunstnerstipend gikk dessuten samtlige organisasjoner inn for å endre forskriften slik at uorganiserte kunstnere nå kan oppnevnes til alle komiteene. Kulturministeren har enten ikke lest høringssvarene eller valgt å ignorere dem. Hun står fast på å radikalt omkalfatre en ordning som sikrer faglighet, maktspredning og kvalitet i tildelingene av stipend.

I dag er det nemlig over 29.000 kunstnere med inngående kompetanse på sine fagfelt som vurderer sine kolleger og velger stipendkomiteene på dét grunnlaget. Prosessen er åpen og godt kjent i kunstnermiljøene, og dette sikrer komiteene legitimitet. Kulturministeren vil likevel konsentrere makten over komiteene til et utvalg i Kulturrådet, et utvalg hun selv oppnevner.

Hun forsøker altså å ivareta de 25 prosent av kunstnerne som ikke er fagorganiserte (og som alt er ivaretatt med vårt forslag om forskriftsendring) gjennom å vingeklippe de resterende 75 prosent som er det. Hvordan totalen i dette regnestykket skal gi mer makt til kunstnerne, organiserte eller ei, er vanskelig å få øye på.

At slik konsentrasjon av makt skal gi mer åpenhet og armlengdes avstand forblir også en gåte, og det er dessuten usannsynlig at de fem personene i utvalget kan inneha den nødvendige oversikten over fagfeltene til å kunne vurdere opp imot 100 komitémedlemmer.

Hvis det, som Helleland bedyrer, fortsatt er kunstfaglig kompetanse som skal danne grunnlaget for tildeling av kunstnerstipend – hvem andre enn kunstnerorganisasjonene ser Helleland for seg at rent praktisk skal kunne representere bredden blant norske kunstnere?

Når vi i organisasjonene nå går inn for oppnevning av uorganiserte til alle komiteer, samtidig som vi tar initiativ til kriterier om å tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig og geografisk mangfold i forskriften, kan vi ikke se at grunnlaget Helleland baserer forslaget sitt på eksisterer lenger.

Kulturministeren viser med dette at hun ikke har lyttet til feltet hun er satt til å administrere, og vi håper Ap, Venstre, KrF, SV, Sp og resten av opposisjonen ser paradokset i dette forslaget.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.