Kulturnød i NRK

Det pågår for tida en debatt om vilkårene for konsesjon til en landsdekkende kommersiell fjernsynskanal, den konsesjonen TV2 i dag har.

Samtidig søker økonomene i NRK-styret etter en ny sjef for allmennkringkasteren. Utlysningsteksten etterlater liten tvil om at det er en adm.dir. med næringslivsbakgrunn styret vil ha som Einar Førdes etterfølger.

  • Det pussige er at mens den kommersielle kanalens konsesjonsbetingelser diskuteres opp ad vegger og ned ad stolper, er det ingen av våre politikere som tør ta opp om NRK virkelig overholder allmennkringkasterforpliktelsene. Det er heller ingen som griper fatt i spørsmålet om lisensen fremdeles kan legitimeres, og om ikke en annen finansiering av NRK vil være både riktigere og bedre.
  • Hva NRK har gjort de siste årene, er å skrelle bort en rekke av de kulturprogrammene som nettopp legitimerer lisensfinansieringen. Fjernsynsteatret forsvant for mange år siden. På kort tid nå har NRKRadio konsekvent kvittet seg med det meste av sine tradisjonelle kulturprogrammer: «Ønskediktet», «Ord for dagen», «Kulturdebatt» og nå sist «Kritikertorget». På TV-fronten er det ingenting i programtilbudet, i beste fall bare ørsmå nyanser, som skiller NRK1 fra den helkommersielle kanalen TV2. Når NRK-sjefene skal forsvare sin kulturprofil, viser de til TV-kanalen NRK2. Men ærlig talt, hvor saklig er det å vise til en bortgjemt fjernsynskanal bare en del av befolkningen kan ta inn, og der de fleste kulturprogrammene sendes etter at de fleste har lagt seg?
  • I dag argumenterer NRK for en fortsatt lisensfinansiering ved å vise til de kulturelle forpliktelsene. Men en slik argumentasjon er ikke lenger troverdig når kulturnøden brer seg som ild i tørt gress, og store deler av lisenspengene går til kjøp av sportsrettigheter og til innleide programledere som hopper fra den ene TV-kanalen til den andre med sine AS-er.
  • Radio- og fjernsynstilbudet til det norske folk blir neppe dårligere om lisensen begraves og NRK reklamefinansieres. Man kan tenke seg et NRK hvor en del av reklameinntektene i NRK1, P1 og P3 brukes til å finansiere et reklamefritt NRK2 og P2. Og der myndighetene følger opp NRKs kulturforpliktelser som om de var en konsesjon.
  • Det avgjørende for seerne er det totale tilbudet, ikke å beholde dagens NRK for enhver pris. Når NRK svikter som nå, vil det være naturlig å ta et helhetlig kulturpolitisk grep som omfatter både NRK og TV2s framtid.