Kulturpris til Aud Schønemann

Oslo bys kulturpris for 1997 ble i dag tildelt skuespilleren Aud Schønemann. Prisen ble overrakt av ordfører Per Ditlev-Simonsen under en lunsj i Rådhuset i Oslo.

Oslo bys kulturpris består av 100.000 kroner og en medalje. Den tildeles en person som gjennom lengre tid har gjort en særlig innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i Oslos eller landets kulturliv.

Schønemann fikk prisen for sitt lange virke og store innsats som skuespiller både i Oslo og landet for øvrig. I begrunnelsen legger juryen blant annet vekt på Schønemanns store bredde i det persongalleriet hun har presentert gjennom årene.

NTB