FÅR KRITIKK: Men Kulturrådets direktør Anne Aasheim sier at Kulturrådets reglement er langt innafor forvaltningslovens bestemmelser. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
FÅR KRITIKK: Men Kulturrådets direktør Anne Aasheim sier at Kulturrådets reglement er langt innafor forvaltningslovens bestemmelser. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Kulturrådet beveger seg i lovens gråsone

Kritikere mener Kulturrådets håndtereringen av inhabilitet er uholdbar.

- Å gå på gangen er en uholdbar måte å håndtere inhabilitet på - det løser det ikke problemet, sier Sæmund Fiskvik, tidligere medlem av Fond for lyd og bilde.

Innad i Kulturrådet har inhabilitet nemlig blitt håndtert på to ulike måter. Hvis en person i Fond for lyd og bilde er inhabil i én sak, har personen automatisk vært inhabil i en hel søknadsrunde.

I Kulturfondene derimot, som i år delte ut 540 millioner kroner, holder det at medlemmene går på gangen i den enkelte saken.
 
- Hvis man bare går på gangen i saken man er inhabil overfor, så kan man snakke konkurrerende søknader ned når de behandles, mener Fiskvik.

Så på lovverk Fiskvik har sittet i en rekke utvalg, vært jurymedlem for Spellemann og jobbet som direktør for organisasjonen til de internasjonale plateselskapene i Norge i 15 år.

- Da vi i Fond for lyd og bilde begynte med å trekke oss fra hele utdelingsrunder hvis vi var inhabile i én sak, så var det fordi vi mente at det å bare gå på gangen var i strid med forvaltningsloven, sier Fiskvik.

KRITISK: Den erfarne musikkbransjemannen Sæmund Fiskvik er kritisk til hvordan Kulturrådet håndterer inhabilitet på. FOTO: EIRIK HELLAND URKE / Dagbladet
KRITISK: Den erfarne musikkbransjemannen Sæmund Fiskvik er kritisk til hvordan Kulturrådet håndterer inhabilitet på. FOTO: EIRIK HELLAND URKE / Dagbladet Vis mer

Dagbladet har i en rekke saker skrevet om inhabilitet i Kulturrådet. Bare i de tre musikkutvalgene i Kulturfondet, har medlemmene vært inhabile i 285 saker i år. Medlemmer får også penger av eget utvalg, deriblant Eldbjørg Raknes som er blitt tildelt 175 000 kroner

Også den mektige musikkaktøren Mikal Telle ser ut til å nyte godt av å sitte i Kulturfondet. Hittil i år har artister tilknyttet Telles managementbyrå fått utbetalt en million kroner fra musikkutvalget som han selv er en del av.

- Støtter hverandre Fiskvik sier på generelt grunnlag at utvalgsmedlemmene kan hjelpe hverandre, selv om de går på gangen.

- Jeg har sittet i mange utvalg, og det blir ofte god stemning mellom medlemmene. Hvis man selv er involvert i en søknad, og går på gangen, så kan kollegene synes det er hyggelig å støtte deg og dine. Og i de tilfellene det ikke er sånn, så kan det oppstå mistanke om det.

Tarjei Bekkedal, postdoktor ved Universitetet i Oslo og ekspert på forvaltningsrett, forklarer at et medlem i utgangspunktet bør erklæres inhabil for hele runden — ikke bare den enkelte søknaden.

- Hovedregelen er klar. Hvis det er konkurranse om midler, så holder det ikke å gå på gangen bare når du behandler saken til en du kjenner. Da bør du også gå på gangen når konkurrerende søknader behandles, sier Bekkedal.

- Lovens gråsone Bekkedal mener samtidig at habilitetsregler er skjønnspreget, og at man må vurdere om det er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart at man ekskluderer seg selv fra en hel søknadsrunde.

- Håndteringen i Kulturrådet er i lovens gråsone, det viser den ulike praksisen innad i Kulturrådet. Det betyr ikke nødvendigvis at de bryter loven, men det er ingen god praksis.

Kulturrådet skal nå endre sitt regelverk for habilitet, slik at det samme skal gjelde hele organisasjonen.

Nå vil det være tilstrekkelig for alle å gå på gangen i den enkelte saken, inkludert Fond for lyd og bilde. Unntaket er dersom det er et «konkurranseforhold» mellom søknadene. Da er medlemmet innhabil for hele søknadsrunden, men i retningslinjene er det er begrenset til saker der det bare er 20 søkere eller færre.

EGNE ARTISTER FIKK PENGER: Artister knuttet til Mikal Telles managementbyrå, har i år fått en million kroner i støtte av utvalget hvor Telle selv sitter. Foto:Nina Hansen/Dagbladet
EGNE ARTISTER FIKK PENGER: Artister knuttet til Mikal Telles managementbyrå, har i år fått en million kroner i støtte av utvalget hvor Telle selv sitter. Foto:Nina Hansen/Dagbladet Vis mer

- Et meningsløst regelverk. Det vil alltid være flere enn 20 søkere som vil konkurrere om den samme potten, sier et utvalgsmedlem i Fond for lyd og bilde.

Direktør i Kulturrådet Anne Aasheim forsvarer regelverket.

- Kulturrådet har utarbeidet et nytt regelverk, og har fått juridisk kompetanse utenifra. De har konkludert med at dette er måten vi bør håndtere habilitet på, og de mener det er langt innafor forvaltningslovens bestemmelser. Der det er veldig mange søkere, kan det være uhensiktsmessig å måte være på gangen en hel dag. Jeg har tiltro til at utvalgsmedlemmene klarer å håndtere dette på en profesjonell måte, sier hun.

FIKK PENGER SELV: Selskapet til Eldbjørg Raknes har i år fått 175 000 kroner av utvalget hun selv sitter i. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
FIKK PENGER SELV: Selskapet til Eldbjørg Raknes har i år fått 175 000 kroner av utvalget hun selv sitter i. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer