- INNAFOR LOVEN: Kulturrådets leder Yngve Slettholm mener de interne habilitetsvurderingene er innenfor lovverket, men Rådet ønsker en gjennomgang av praksisen. Foto: Heiko Junge / Scanpix
- INNAFOR LOVEN: Kulturrådets leder Yngve Slettholm mener de interne habilitetsvurderingene er innenfor lovverket, men Rådet ønsker en gjennomgang av praksisen. Foto: Heiko Junge / ScanpixVis mer

Kulturrådet om håndtering av habilitiet: «Litt uheldig»

Skal granske egen praksis.

(Dagbladet): - Kulturrådets administrasjon skal gjennomgå de ulike fagutvalgenes praksis i habilitetsspørsmål, sier Kulturrådets leder Yngve Slettholm til Dagbladet.

Dagbladet har i en serie saker pekt på habilitetsproblematikk i Kulturrådet.

I 2012 var medlemmer av Kulturrådets tre musikkutvalg inhabile i 285 saker, medlemmer har fått penger av egne utvalg, og i helga valgte Elbjørg Raknes å trekke seg fra Kulturrådet.

Postdoktor og ekspert på forvaltningsrett, Tarjei Bekkedal, har i tillegg uttalt at Kulturrådet beveger seg i lovens gråsone.

- Litt uheldig - Vi ser av referatene fra de 27 fagutvalgene at inhabilitet håndteres ulikt i de forskjellige utvalgene. Det kan være litt uheldig, og vi har derfor bedt om en oversikt over habilitetspraksisen. Vi ønsker en mest mulig helhetlig praksis, men er trygge på at vi beveger oss langt innenfor loven, sier Slettholm.

I utkastet til referat fra rådsmøtet den 6. og 7. desember, står det:

«Rådet ba om en prinsipiell og praktisk avklaring på hvordan man som utvalg skal forholde seg til søknader fra andre utvalgsmedlemmer/ rådsmedlemmer. Administrasjonen følger opp saken til neste møte.»

- Profesjonell håndtering Slettholm forteller at forskjellene særlig ligger i skjønnsvurderingen av habilitet, og nå skal administrasjonen altså granske praksisen.

- Vi snakket blant annet om i hvilken grad det kan være problematisk for utvalgene å behandle søknader fra andre utvalgsmedlemmer. Men jeg er trygg på at dette håndteres profesjonelt, også utvalgsmedlemmer får ofte avslag, og det er en reell behandling av disse søknadene, sier Slettholm.

Rådsmøtet startet samme dag som Dagbladet omtalte at Eldbjørg Raknes hadde fått 175 000 kroner i støtte av eget utvalg. I ettertid er det kommet fram at Raknes har fått ytterligere 450 000 av eget utvalg.

- Trist og teit I helga valgte hun altså å trekke seg, ikke fordi hun tar selvkritikk, men fordi hun mener belastningen av å bli trukket fram i Dagbladets artikler er for stor.

- Det er trist og teit av Dagbladet å gang etter gang trekke fram navngitte eksempel. Selv om avisa ikke kan peke på regelbrudd skaper den mistanke om kameraderi og uprofesjonalitet. Blant annet dette gjør at det ikke lenger er verdt det for meg å sitte i utvalget, uttalte Raknes til Dagbladet.

Slettholm avviser at rådsmøtet tok opp habilitetsproblematikken som et resultat av Dagbladets dekning.

- Det kan hende at noen hadde lest saken og refererte til den, men det er ikke grunnen til at det ble tatt opp.

- Relevant diskusjon Han beklager at Raknes har trukket seg, og ser ikke noe problematisk ved tildelingene.

- Hvis Raknes trakk seg fordi hun følte seg mistenkeliggjort, er det tankevekkende. Det er ikke noe galt eller mistenkelig i å fratre på grunn av habilitet, og hun har vært et ryddig og profilert medlem, sier Slettholm.

Generelt ser Slettholm ingen grunn til at utvalgene skal frastå fra å inkludere medlemmer som selv kommer til å søke om penger.

- Det er en relevant diskusjon, men må forstås i lys av at vi bør ha aktive kunstnerer i utvalgene og samtidig sikre at alle utvalgene er beslutningsdyktige til enhver tid. Vi ønsker aktive kunstnere i utvalgene, sier han.