ROS ELLER RIS?: Kristin Danielsen, leder av Kulturrådet, har avvist påstandene om kameraderi, som blant annet har blitt fremmet av flere kunstnere. FOTO: John T. Pedersen / Dagbladet
ROS ELLER RIS?: Kristin Danielsen, leder av Kulturrådet, har avvist påstandene om kameraderi, som blant annet har blitt fremmet av flere kunstnere. FOTO: John T. Pedersen / DagbladetVis mer

#Kulturkameratene

Kulturrådet sa at de hadde fått ros av Riksrevisjonen. Det er feil, ifølge Riksrevisjonen

Kulturrådet skrev at Riksrevisjonen har roset dem for praktiseringen av habilitetsreglene deres. Men det avviser Riksrevisjonen, som har vært kritisk til Kulturrådets søknadsbehandling.

(Dagbladet): Kulturrådet har måttet tåle kritikk fra flere hold, etter at Dagbladet publiserte en gjennomgang som viser at medlemmer av utvalg i Kulturrådet deler ut mer penger til søkere de er venn med på Facebook.

I et debattinnlegg i Dagbladet svarte Kulturrådet med at de «faktisk hadde fått ros fra Riksrevisjonen for hvordan habilitetsreglementet praktiseres»

Det er en tolkning Riksrevisjonen ikke er enig i.

- Vi konstaterte i 2013 at Norsk kulturråd var i gang med en modernisering av tilskuddsforvaltningen, og kommenterte det som positivt at det i 2012 var utarbeidet nye habilitetsbestemmelser som innskjerpet kravene til å dokumentere habilitetsvurderinger, men dette kan ikke forstås som ros for praktiseringen av disse bestemmelsene, sier Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

Hun forklarer at de kun har skrevet at det er positivt at Kulturrådet laget nye regler for å vurdere habilitet i 2012, men at de ikke har sett på kvaliteten av hvordan de praktiserer regelverket.

Siden de ikke har vurdert praksisen, har de heller ikke rost det.

Tolket rapport

Mari Johansen, kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet, sier at de viste til rapporten om Kulturrådet som Riksrevisjonen la fram i 2013, da de skrev at de hadde fått ros for praktiseringen av habilitetsreglementet.

Hun sier de tolket denne setningen i rapporten som at Riksrevisjonen roset dem for hvordan de praktiserte reglene: «Det er også positivt at Norsk kulturråd i 2012 har utarbeidet habilitetsbestemmelser som veileder ansatte og medlemmer i Kulturrådet i habilitetsvurderinger, slik at håndteringen av dette sikrer nødvendig tillit til tilskuddsforvaltningen».

- Vi har tolket det slik at når det står «det er positivt at», så er det ros. Riksrevisjonen er ikke akkurat kjent for et blomstrende språk, så det syns jeg må være innafor. Da leser vi resten av setningen inn i det, at dette reglementet sikrer «nødvendig tillit til tilskuddsforvaltningen», skriver Johansen i en e-post til Dagbladet.

Fikk kritikk i rapporten

I rapporten Kulturrådet viser til var Riksrevisjonen også kritisk til at søknadsbehandlingen ikke var tilstrekkelig dokumentert. Dette var et av hovedpunktene i rapporten, hvor det også står at det var svakheter i tilskuddsforvaltningen, og at begrunnelser for avslag eller støtte ikke var tilstrekkelig dokumentert i et betydelig antall saker.

Dette unnlot Kulturrådet å nevne da de henviste til rapporten.

- Dette er ikke nevnt i innlegget, for det mener vi ikke var relevent med tanke på å svare på Dagbladets påstander i Magasinet, skriver Johansen, og forklarer at det var viktig for dem å understreke at de har et godt og strengt habilitetsreglement.

Hun forklarer at de har gått gjennom alle merknadene fra rapporten etter at den kom ut i 2013, og fulgt dette opp. Blant annet har de opprettet et elektronisk søknadssystem, utarbeidet flere forskjellige begrunnelser for avslag, og ved å legge ut tildelingslister og søkerlister på nettsidene.

Ny rapport

Nå jobber Riksrevisjonen med en ny rapport som skal se på Kulturrådet. Denne blir lagt fram for Stortinget til høsten.

- Til høsten kommer vi med en rapport om hvordan Norsk kulturråd har fulgt opp det vi påpekte i 2013 og hvilke forbedringer dette kan forventes å gi, sier Therese Johnsen i Riksrevisjonen.

Hun forklarer at de i 2013 så at en vesentlig del av tilskuddsordningene hadde svake tildelingskriterier, og at det ikke var tydelig hvilke søknader som skulle prioriteres. I den kommende rapporten vil de se om dette har bedret seg.

- Departementet sier at kunstnerisk kvalitet er det viktigste, og da må man ha kriterier for hva som er kunstnerisk kvalitet. For mange av tilskuddene var det ikke sporbarhet for begrunnelser, og hvorfor søknader hade fått ja, sier Johnsen.

På nåværende tidspunkt kan hun ikke si noe om hva Riksrevisjonen har kommet fram til i arbeidet med den nye rapporten.