Kultursjef går i protest mot NRK-kutt

Lederen av NRKs kulturavdeling, Synne Skouen, trekker seg i protest mot budsjettkuttene i avdelingen.

Synne Skouen føyer seg inn i en lang rekke NRK-ledere som har valgt å gå av de siste månedene.

- En sak er at budsjettkuttene gjorde det uholdbart for meg å fortsette. Viktigere er det at kuttene også gjorde det uholdbart å forsvare NRKs kulturtilbud overfor publikum. Jeg kan rett og slett ikke stå for den kulturpakken NRK planlegger å levere i tiden som kommer, sier Synne Skouen.

Verst er det med programmene som kuttes fra høsten, synes kulturredaktøren som slutter i NRK etter det hun beskriver som åtte gode år.

Kutter

- Fra høsten av legges Filmredaksjonen, Spillerom og langt på vei Hovedscenen ned. Tilbudet kuttes på NRK2, for å styrke posisjonen til NRK1. Dette er en prioritering jeg er uenig i. Jeg mener at det viktigste for NRK ikke er å være størst, men å oppfylle forpliktelsene vi har som allmennkringkaster og lisenskanal, sier Synne Skouen til NTB.

Skouen ble heller ikke informert om de planlagte programkuttene før de var vedtatt. -Helt uakseptabelt, sier hun om måten endringene ble gjennomført på.

Ofrer kulturen

Synne Skouen mener at kuttene i NRK rammer kulturavdelingen hardere enn de fleste andre områder.

- Vi og publikum er rammet urimelig hardt, skriver hun i et brev til medarbeiderne tirsdag.

Skouen fremholder at det har vært slitsomt å bruke mer tid på lobbyvirksomhet, enn sammen med medarbeiderne.

- Jeg håper at NRK-ledelsen oppfatter det som alvorlig at jeg slutter, og at det fører til at min etterfølger vinner bedre gehør, sier Skouen.

Ikke overrasket

Programdirektør Mari Velsand i NRK sier til NTB at hun ikke er enig i at kulturavdelingen rammes hardere enn andre avdelinger i NRK.

- Vi er i en situasjon hvor alle blir rammet. Vi produserer mer enn vi har penger til, og det må vi gjøre noe med.

Leder i NRKJ, Eva Stabell, sier at hun ikke er overrasket over at Synne Skouen trekker seg:

- Dette har Skouen antydet i avisene allerede. Vi er mer opptatt det hårreisende i at det kuttes så nær til mikrofonene. Hvor mye hver enkelt avdeling må ta, er for øvrig ikke avklart, sier Stabell til NTB.

Skouen slutter 1. mars og etterfølges inntil videre av redaksjonsleder Arvid Esperød. Skouen vil ta opp igjen sitt virke som komponist.

(NTB)