Kulturskatt som kampmiddel

NRK-STREIK: Det har alltid vært med en viss stolthet at jeg har søkt opp mitt eget navn i NRKs historiske arkiv. Her finnes alle de store begivenhetene fra 1930-tallet og fram til i dag: Stemmene. lydene, personene, nyhetene og sportsbegivenhetene fra nyere norsk historie. Det er en enorm historisk og kulturell skatt NRK forvalter på vegne av det norske folk. Derfor har jeg alltid vært stolt av at også et og annet av mine programmer er funnet verdige til å bli lagret for ettertida, funnet verdige til å bli en del av den «lyden av Norge» NRK forvalter. Det er i dette arkivet du finner alle de kjente stemmene fra kong Haakon 7. til Alf Prøysen, Erik Bye og Bjørge Lillelien. Jeg tror alle vi mindre kjente NRK-ansatte har syntes det er stas å være en del av denne historiske samlingen.

DET SOM NÅ SKJER er at stoff fra denne kulturarven av NRKs ledelse brukes som våpen i en lønnskamp. For å svekke virkningen av streiken pøser nå NRK ut opptak fra dette arkivet på P1-nettet. Programmene som ble sendt i pinsen var gjort klare for prøvekanalen NRK Retro på DAB-nettet, så ved et tastetrykk gikkkanalen over fra å være Norges minste til Norges største. Kringkastingssjefen har lovet at det kommer mer fra NRKs velfylte arkiv. Det fører også til at personer i streik høres på radioen i programmer de ikke ante skulle sendes. Vi får aldri vite hva folk som Alf Prøysen og Erik Bye ville synes om å bli brukt på denne måten av arbeidsgiveren i en lovlig arbeidskonflikt. Vi kan bare tenke oss det. Men bedriften NRK ser på dette som sin eiendom, nærmest som et varelager og ikke som en kulturskatt man forvalter.Neste gang jeg finner ett av mine egne programmer i arkivet, kommer ikke det ekstra hjerteslaget av stolthet. Det vil bare føles litt trist.