DEMONSTRERTE: Mandag denne uka demonstrerte mange for bedre rettssikkerhet for voldtektsutsatte, i kjølvannet av Hemsedal-saken. Foto: Anette Karlsen / NTB Scanpix
DEMONSTRERTE: Mandag denne uka demonstrerte mange for bedre rettssikkerhet for voldtektsutsatte, i kjølvannet av Hemsedal-saken. Foto: Anette Karlsen / NTB ScanpixVis mer

Kun ja betyr ja

Sex uten samtykke er voldtekt. Loven må slå fast at alle parter oppriktig må ville og ønske sex, og at et nei skal respekteres.

Meninger

Mandag denne uka demonstrerte mange for bedre rettssikkerhet for voldtektsutsatte. Dommen i Hemsedal-saken har gjort mange opprørte, den samsvarer ikke med folks rettsfølelse.

Mye er blitt sagt om denne konkrete saken og reaksjonenes form og innhold, men det er åpenbart at de fleste ikke vil akseptere at noen skal kunne frifinnes for voldtekt etter å ha dopet en ung kvinne sanseløs og så hatt seksuell omgang med henne. De fleste mener sex skal være samtykkende, mellom likestilte parter som er i stand til å samtykke av fri vilje. «Nei betyr nei», ikke sant? Og bare «ja» betyr «ja».

En skulle kanskje tro den norske loven var skrevet i tråd med prinsippet om samtykke, men den gang ei: Straffeloven slår fast at du kan dømmes for voldtekt dersom du «har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen», eller dersom vold eller trusler er inne i bildet. Loven sier faktisk hverken at «nei betyr nei» eller at «bare ja betyr ja». Med dagens lov kan man frifinnes for voldtekt selv når en av partene har sagt uttrykkelig nei, så lenge vold og trusler ikke er inne i bildet og partene er ved bevissthet. Det finnes minst ett eksempel på en slik frifinnelse, en dom fra Nedre Romerike Tingrett fra 2012.

En annen formulering i straffeloven hadde trolig ikke gitt et annet utfall i Hemsedal-saken. Dommere, meddommere og andre aktører i rettsvesenet er ikke immune mot kjønnsstereotype ideer om seksualitet, og at det er for lite ressurser til og kunnskap om voldtekt hos politiet. Men det føles likevel lite treffsikkert at straffeloven i dag ikke gir grunnlag for voldtektsstraff ved mangel på samtykke alene. Dette er også i strid med internasjonale menneskrettighetsstandarder. Både Amnesty og FNs Kvinnekomité har kritisert den norske loven.

Loven burde slå fast at seksuell omgang uten oppriktig samtykke er forbudt. Dette vil ikke bare kunne styrke rettssikkerheten for ofrene, men også virke forebyggende og holdningsskapende. Derfor er Grønn Ungdom glade for at Miljøpartiet De Grønnes landsstyre i januar vedtok at samtykke må bli voldtektsbestemmelsens definerende element. Kun et ja betyr ja!