Kundene bestemmer

POSTEN: «Hva er effektivt nok i Norge?», spør førsteamanuensis Linda Sangolt, UiB, i Dagbladet 11. april - og viser til Postens utvikling. Svaret er enkelt: Det er kundene som bestemmer hva som er effektivt nok. Dersom Posten ikke er tilstrekkelig effektive, velger kundene en annen leverandør. Og mister vi kundene, vil også arbeidsplasser stå i fare.Det Sangolt glemmer er at Norge ikke er en fredet plett, men en del av verden hvor landegrenser, særlig innen handel, får stadig mindre betydning. Postvirksomhet i dag er internasjonal storindustri i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Postselskaper som tidligere opererte nasjonalt, ekspanderer nå utenfor egne landegrenser og konkurrerer med hverandre. Få er klar over at DHL er den tyske posten, at TNT er den nederlandske posten, eller at Tollpost Globe eies av Posten Sverige. Alle disse er konkurrenter til Posten Norge - i Norge.

SKAL POSTEN fortsette å være en levedyktig og sterk bedrift, må vi være konkurransedyktige slik at kundene velger oss. Bare på den måten kan vi trygge arbeidsplassene og opprettholde gode posttjenester over hele landet.Sangolts medisin om at staten skal avstå litt av overskuddet slik at Posten kan sakke ned på tempoet, vil være å gjøre selskapet og våre ansatte en bjørnetjeneste. Selv om vi bor i verdens rikeste land vil ikke de store, krevende kundene stille mindre krav til oss enn til andre leverandører, slik Sangolt synes å tro. Også i Posten er det de største bedriftskundene som bidrar med det meste av inntektene.En annen interessant observasjon ved kronikken til førsteamanuensis Sangolt, er at hun ukritisk viderebringer den samme retorikken og de samme feilaktige påstandene om Postens utvikling, som vi hører fra fagforeningen Postkom. Vi hadde vel forventet at hun sjekket fakta.

DET ER selvfølgelig ikke riktig at postbudene ikke får lov til å snakke sammen på jobben. Og det er heller ikke slik at alle postbudene må jobbe i samme tempo. Vi ønsker gode og sunne arbeidsforhold, og vi aksepterer at ansatte har ulike behov og ulikt tempo i arbeidet. Dette er selvfølgelig fullt mulig å kombinere med en industribedrifts behov for standardiserte rutiner og prosesser.Ett av Postens mål er trygge og gode arbeidsplasser. Skal vi lykkes med det, er vi avhengige av å levere høy kvalitet og effektivitet slik at kundene velger oss. Det er den harde virkelighet. Å utvikle Posten til en konkurransekraftig bedrift, er den beste tryggheten vi kan gi våre ansatte for fremtiden.