Kunnskap er viktigst

SKOLEPOLITIKK: I kjølvannet av kåringen i Dagbladet av Nils Christies bok «Hvis skolen ikke fantes» til en av etterkrigstidas viktigste sakprosabøker, har flere skolepolitikere vært på banen. Både tidligere utdanningsminister Clemet og Venstres Dørum har skrevet innlegg om dette. Christie pekte på noen vesentlige ting i sin bok. Man skal heller ikke underslå at Christie kan ha hatt innflytelse på skolepolitikken i Norge, under skiftende regjeringer. Det blir likevel noen feilslutninger i Dørums innlegg i Dagbladet den 16. juli.

Arbeiderpartiet og regjeringa tar utfordringene i skolen på alvor. Jeg velger å tro at selv om Stortinget nå har ferie, har Dørum likevel fått med seg stortingsmeldinga om kvalitet i skolen som kom rett før ferien. Det er innhold, kvalitet og kunnskap som står i fokus.

Det viktigste vi foreslår er en forsterka innsats på 1-4 trinn. Det er i de første åra på skolen du legger grunnlaget for resten av løpet. I Norge har vi for lenge hatt en vente og se holdning. Spesialtiltak blir satt inn for sent. Den trenden vil vi snu. Derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på 1-4 trinn, slik at de som trenger ekstra støtte de første åra får det. Samtidig vil de som trenger ekstra utfordringer få det. Ekstra lærerressurser de første åra legger grunnlaget for en bedre framtid.

Vi har dyktige og engasjerte lærere i Norge. Det de selv etterlyser er mer tid til etter- og videreutdanning. Derfor ønsker vi å innføre et varig system for videre- og etterutdanning av lærere. Lærerne må gis mulighet til å fornye og forsterke sin kompetanse. Samtidig som vi ønsker å styrke skoleledernes kompetanse. I tillegg vet vi at det er varslet en egen melding om lærerutdanningen ved årsskifte som ytterligere vil foreslå tiltak for å bedre vilkårene for framtidas lærere. Dessuten trenger vi mer kunnskap om hva som er god læring, hva er det som fungerer? Derfor ønsker vi å styrke utdanningsforskningen. Vi ønsker å tette hullene i kunnskapsløftet, spesielt når det gjelder lokalt læreplanarbeid. Vi vil gi de som jobber med dette rundt om lokalt bedre oppfølging og veiledning.

Dette var noen få av flere tiltak for å styrke kvaliteten i skolen. I Arbeiderpartiet har vi ikke behov for noe endelig oppgjør med arven fra Christie, slik Dørum etterlyser. Vi utvikler vår skolepolitikk i god sosialdemokratisk ånd, der like muligheter, kunnskap og kvalitet står i fokus.